UNESCO ASP dalībnieki 2008-2011 /

30. jūlijā 2012. gadā

Alsungas vidusskola

Adrese: Skolas iela 11, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306
Tālrunis: 63351117
Fakss: 63351127 
E-pasts: vidusskola@alsunga.lv
Mājas lapa: www.alsungasvidusskola.lv

Īstenojot skolas pamatmērķi - vispārējās vidējās izglītības programmas (neklātienes) programmas realizāciju-, Alsungas vidusskola nodrošina skolēnu iespējas iesaistīties tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā  mantojuma saglabāšanā.

 

LASĪT VAIRĀK
30. jūlijā 2012. gadā

Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola

Adrese: Pirmā iela 26a, Ādaži, Ādažu novads,  LV 2164
Tālrunis – 67904814 Fakss – 67904815
E-pasts – skola@abvs.lv
Mājas lapawww.abvs.lv

„Šī ir skola, kas māca mācīties. Skola, kas māca domāt. Skola, kas māca saprast, izjust un mīlēt pasauli“, tā par Ādažu Brīvo Valdorfa skolu saka paši skolēni. Starp piekritējiem un noraidītājiem allaž veidojas diskusija, bet tie, kas vēlas iepazīt valdorfpedagoģiju un tās lomu audzināšanas procesā, vienmēr ir gaidīti.

 

LASĪT VAIRĀK
30. jūlijā 2012. gadā

Daugavpils 11. pamatskola

Adrese: Arhitektu iela 1, Daugavpils, LV 5410
Tālrunis – 65441303 Fakss – 65441307 
E-pasts – 11.vsk@daugavpils.apollo.lv
Mājas lapadaug11psk.dautkom.lv

 

LASĪT VAIRĀK
30. jūlijā 2012. gadā

Daugavpils Valsts ģimnāzija

Adrese: Cietokšņa iela 33, Daugavpils, LV 5403
Tālrunis/Fakss – 65421633  E-pasts – dvg@dautkom.lv
Mājas lapawww.daugrc.edu.lv

 

LASĪT VAIRĀK
30. jūlijā 2012. gadā

Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: Sporta iela 3, Jāņmuiža, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads LV-4154
Tālrunis/Fakss – 64107137
E-pasts – lilisin@apollo.lv
Mājas lapa – www.priekuli.lv

Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē  ir radīta vide un atmosfēra, kas veicina bērnu fizisku un emocionālu attīstību, pārliecību par sevi, drošības izjūtu, spējas un radošumu.

 

 

LASĪT VAIRĀK
30. jūlijā 2012. gadā

Kuldīgas rajona Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs

Adrese: 1905. gada iela 10, Kuldīga, LV-3301 
Tālrunis/Fakss: 63322718
E-pasts: kudigajdk@tvnet.lv; jauniesucentrs@kuldiga.lv
Mājas lapa: www.kuldiga.lv

 

LASĪT VAIRĀK
30. jūlijā 2012. gadā

Riebiņu vidusskola

Adrese: Liepu iela 21, Riebiņos, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, LV-5326
Tālrunis/ Fakss: 65322631
E-pasts: riebinuvsk@riebini.lv
Mājas lapa: www.riebinuvidusskola.lv

Riebiņu vidusskola ir atvērta, intelektuāli brīva, demokrātiska mācību iestāde. Savstarpējās attiecības tajā balstās uz cieņu, sadarbību, izpratni.

 

LASĪT VAIRĀK
30. jūlijā 2012. gadā

Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola

www.riga.lv Adrese: Aspazijas bulvāris 34, Rīga, LV - 1050
Tālrunis/ Fakss: 67227548
E-pasts: cdps@riga.lv
Mājas lapa: www.rcdp.lv

Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola par galveno mērķi uzskata sniegt skolēniem iespējas paralēli mācībām vispārizglītojošos priekšmetos apgūt vairākus, Latvijā tradicionālu amatu pamatus - kokapstrāde, keramika, metālapstrāde, rokdarbi un lietišķi dekoratīvā tēlniecība. Lai modinātu skolēnos estētisku, māksliniecisku, brīvu pasaules uztveri, liela uzmanība tiek pievērsta speciālajiem mācību priekšmetiem - zīmēšanai, gleznošanai, veidošanai, kompozīcijai, mākslas vēsturei, tautas mākslai.

 

LASĪT VAIRĀK
30. jūlijā 2012. gadā

Rīgas Dabaszinību skola

Adrese: Ernestīnes iela 8a, LV 1046
Tālrunis:  67617732 Fakss: 67624315
E-pasts: bjcrds@riga.lv
Mājas lapa:  www.rds.lv

Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs „Rīgas Dabaszinību skola”  izveidots uz Rīgas Skolēnu pils Naturālistu stacijas bāzes, kas pašreiz ir vienīgais vides izglītības centrs Latvijā, kurš joprojām darbojas un kura galvenais uzdevums ir vides izglītības īstenošana.

 

LASĪT VAIRĀK
09. septembrī 2012. gadā

Sēmes sākumskola

Adrese: Ezera iela 17 Sēmes pagasts, Tukuma novads, LV – 3110
Tālrunis – 63181611 Fakss – 63181611
E-pasts – semessk@kopideja.lv
Mājas lapa – http://www.semesskola.lv

Skolas moto: "Soli pa solim uz humānāku un efektīvu skolu!"

 

LASĪT VAIRĀK