Ādažu Brīvā Valdorfa skola /

02. janvārī 2013. gadā

Adrese: Pirmā iela 26a, Ādaži, Ādažu novads,  LV 2164
Tālrunis – 67904814 Fakss – 67904815
E-pasts – skola@abvs.lv
Mājas lapawww.abvs.lv

UNESCO ASP darbības virziens:  Mantojuma izglītība

Moto: Skola dod spārnus, bet jālido pašam!

Skolā mācās 236 skolēni, un tajā ir 2 pirmsskolas grupas. Šajā skolā visi skolēni dara visu – ne tikai mācās vispārējos mācību priekšmetus, bet arī, dzied, dejo, zīmē, spēlē mūzikas instrumentus, strādā ar mālu, koku, metālu, ada, tamborē, auž.