Brocēnu vidusskola /

02. janvārī 2013. gadā

Adrese: Ezera iela 6, Brocēni, Brocēnu novads, LV 3851
Tālrunis – 63865605 Fakss – 63865605
E-pasts – broceni.skola@broceni.lv
Mājas lapa – www.brocenuvsk.lv

UNESCO ASP darbības virziens:  Cilvēktiesības un vērtībizglītība

Moto: Velti cerēt, ka mainīsies laiki, ja uz augšu to necels cilvēka gars. (Ē.Reisters)

Skolas galvenā vērtība ir skolēnu, vecāku, pedagogu un sabiedrības sadarbība, kas kopīgā darbā nodrošina augstus mācību sasniegumus, aktīvu sabiedrisko darbību, iesaistīšanos projektu tapšanā un īstenošanā.