Daugavpils 20.pirmsskolas izglītības iestāde /

02. janvārī 2013. gadā

Adrese: Inženieru iela 16, Daugavpils, LV 5410
Tālrunis – 65441056 Fakss – 65443503
E-pasts – detsad20@inbox.lv
Mājas lapa20PII.moy.su

UNESCO ASP darbības virziens:  Izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Vīzija: Sabiedrībā iecienīta izglītības iestāde ar profesionālu un kvalitatīvu audzēkņa sagatavošanu pamatizglītības apguvei ar radošu, patstāvīgu un profesionālu darbinieku kolektīvu.

Skolas darbības virzieni: centrā bērns – aktīvs dalībnieks; agrīnā vecuma bērnu adaptācija; audzēkņu sagatavošana skolai; pedagogu darba pieredzes apmaiņa  tālākizglītība;  vecāku un pašvaldības iesaistīšana PII dzīvē.