Daugavpils Valsts ģimnāzija /

02. janvārī 2013. gadā

Adrese: Cietokšņa iela 33, Daugavpils, LV 5403
Tālrunis – 65421633 Fakss – 65421633
E-pasts – dvg@dautkom.lv
Mājas lapawww.daugrc.edu.lv

UNESCO ASP darbības virziens:  Mantojuma izglītība

Moto: Mainies uz augšu! (Rainis)

Skola kā vienots pedagogu, audzēkņu un vecāku kolektīvs, kas nodrošina pozitīvu mācību, intelektuālo, sadarbības un kultūrvidi, kurā katrs skolēns sasniedz viņa spējām atbilstošu izglītības līmeni, veido pilsonisko un valstisko apziņu, iegūst globalizācijas apstākļos nepieciešamās dzīvesprasmes.