Jaunsilavas pamatskola /

02. janvārī 2013. gadā

Adrese: Jaunsilavas 1, Turku pagasts, Līvānu novads, LV 5316
Tālrunis – 65300804 Fakss – 65300804
E-pasts – jaunsilavaspsk@livani.lv

UNESCO ASP darbības virziens:  Mantojuma izglītība

Moto: Skola sabiedrībai!

Skolā ir izveidojušās stabilas tradīcijas - žetoni vakari ar lugas iestudējumu, sporta dienas, skolas dzimšanas dienas svinības, Valentīndienas un Meteņdienas svinības, rudens un pavasara pārgājieni. Skolu raksturo draudzīgs un saliedēts skolēnu un skolotāju kolektīvs.