Jelgavas Amatu vidusskola /

03. janvārī 2013. gadā

Adrese: Akadēmijas iela 25, Jelgava, LV 3001
Tālrunis – 63020305 Fakss – 63026175
E-pasts – avsk@izglitiba.jelgava.lv
Mājas lapawww.javs.lv

UNESCO ASP darbības virziens:  Izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Jelgavas Amatu vidusskola ir Eiropas prasībām atbilstoša profesionālās izglītības mācību iestāde, kurā strādā atbilstoši kvalificēti, radoši izglītotāji.  Izglītotāju darba mērķis ir sagatavot jaunāko tehnoloģiju izmantošanai un pielietošanai konkurētspējīgus speciālistus Latvijas un Eiropas darba tirgū.