UNESCO ASP dalībnieki 2012-2015 /

28. janvārī 2013. gadā

Kuldīgas Tehnologiju un tūrisma tehnikums

Adrese: Liepājas iela 31, Kuldīga, LV 3301
Tālrunis – 63324082
E-pasts – dace_c@pcabc.lv

Mājas lapa – www.kuldigasarodvidusskola.lv

UNESCO ASP darbības virziens:  Izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Kuldīgas Tehnologiju un tūrisma tehnikums dibināts 1989. gadā un atrodas vēsturiskajā Baltijas skolotāju semināra ēkā. Tā piedāvā apgūt tādas jomas kā tūrisma un ēdināšanas pakalpojumi, autotransports, galdniecība, kā arī piedāvā mūžizglītības iespējas. Skola veido sadarbību ar visām novadā un reģionā esošajām vispārizglītības iestādēm, kā arī sadraudzību ar dažādām Eiropas un Krievijas profesionālajām skolām, kompetenču centriem un sociālajiem partneriem.

 

LASĪT VAIRĀK
28. janvārī 2013. gadā

Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde

 

Adrese: Sporta iela 3, Jāņmuiža, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV 4154
Tālrunis – 64107137, 26409473
E-pasts – lilisin@apollo.lv
Mājas lapas – www.priekuli.lv un www.izglitoties.lv

UNESCO ASP darbības virziens:  Izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Moto: «Es esmu nācis no vides, kurā es jūtos drošs un pasargāts,es vēlos dzīvot vidē, kurā ir droši un pasargāti, es vēlos saprast un pasargāt vidi, kurā es esmu.»

Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde darbojas no 1986. gada. Iestāde atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorijā , kas palīdz bērniem radīt estētisku un drošu vidi, kura veicina bērnu fizisko un emocionālo attīstību, pārliecību par sevi un radošumu. Galvenās vērtības - daba, latviskā dzīvesziņa, iekļaujošā izglītība.

 

LASĪT VAIRĀK
28. janvārī 2013. gadā

Riebiņu vidusskola

 

Adrese: Liepu iela 21, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā
Tālrunis – 65322631
E-pasts – riebinuvsk@riebini.lv
Mājas lapa – riebinuvidusskola.lv

UNESCO ASP darbības virziens:  Mantojuma izglītība

Riebiņu vidusskola savu statusu ieguvusi 1975. gadā. Daudzus gadus tā izglītojusi ne tikai latviešus, bet arī krievus un ebrejus. Skola iesaistās un realizē dažādus valsts un starptautiska mēroga projektus. Kopš 1993. gada skolā darbojas folkloras kopa "Jumalāni", kura caur dziesmām un rotaļām popularizē sava novada tradīcijas.
 

LASĪT VAIRĀK
29. janvārī 2013. gadā

Rīgas 74. vidusskola

 

Adrese: Induļa iela 4, Rīga, LV 1084

Tālrunis – 29148586, 67802533
E-pasts – r74vs@riga.lv
Mājas lapa – www.r74vsk.lv

UNESCO ASP darbības virziens:  Cilvēktiesības un vērtībizglītība

 

Skolas misija: brīvas, radošas ar aktīvu dzīves pozīciju, personības audzināšana. Mēs uzskatām, ka skola ir darbnīca, kur rodas doma.

 

Rīgas 74. vidusskola dibināta pirms vairāk kā 35 gadiem kā licejs, bet pēdējos desmit gados vairāk īstenojusi vispārējās izglītības programmas. Rīgas 74. vidusskola piedalījusies arī vairākos lielos projektos, kas ļāva izvērtēt un uzlabot atmosfēru un vidi skolā. Jau vairākus gadus skolā darbojas arī mājas apmācības centrs, kurš palīdz izglītību iegūt bērniem ar fiziskām vai psiholoģiskām veselības problēmām. Tāpat arī darbojas brīvā laika centrs, kurš bērni var saturīgi pavadīt savu brīvo laiku pēc mācībām. Skolā aktīvi darbojas arī skolēnu pašpārvalde. 

 

LASĪT VAIRĀK
29. janvārī 2013. gadā

Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs "Rīgas Dabaszinību skola"

Adrese: Ernestīnes iela 8A, Rīga, LV 1046

Tālrunis – 67617732, 67624315
E-pasts – bjcrds@riga.lv
Mājas lapa – www.rds.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Rīgas Dabaszinību skola šobrīd ir vienīgā vides izglītības iestāde Latvijā. Iestādē tiek īstenotas 30 dažādas interešu izglītības programmas. Tās tiek veidotas, lai audzēkņiem būtu iespēja kļūt ilgtspējīgiem attīstoties atbilstoši savām interesēm un mācīšanās vajadzībām. Neskaitot sadarbību ar Rīgas vispārizglītojošajām iestādēm, skola sadarbojas arī ar Latvijas Universitātes Ķīmijas, Bioloģijas fakultātēm un botānisko dārzu, kā arī ar citām dabas skolām Baltijā.
 

LASĪT VAIRĀK
29. janvārī 2013. gadā

Rīgas Klasiskā ģimnāzija

 

Adrese: Purvciema iela 38, Rīga, LV 1035
Tālrunis – 67570888
E-pasts – rklasg@riga.lv
Mājas lapa – www.rkg.lv

UNESCO ASP darbības virziens:  Mantojuma izglītība

Skolas izglītības programmu pamatā ir klasiskās izglītības tradīcjias un vērtības, kuras balstās uz "Radošā Universuma" koncepciju, kuras mērķis ir attīstīt katra skolēna individuālos talantus. Skola piedāvā izglītības programmas ne tikai skolēniem no Latvijas un Eiropas, bet arī no Krievijas, Gruzijas, Ķīnas un citām pasaules valstīm un kultūrām. 

LASĪT VAIRĀK
29. janvārī 2013. gadā

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums

Adrese: Nīcgales iela 26, Rīģa, LV 1035

Tālrunis – 67575580
E-pasts – rprv@apollo.lv
Mājas lapa – www.eprv.lv

UNESCO ASP darbības virziens:  Mantojuma izglītība

Skolas devīze: "piederi tautai, tad tauta piederēs tev."

Skola īsteno akreditētas izglītības programmas pārtikas ražošanas, ēdināšanas pakalpojumu un viesnīcu pakalpojumu, tūrisma, tirdzniecības, interjera dizaina un apģērbu ražošanas jomās. Mācību programmas tiek piedāvātas gan pamatskolas gan vidusskolas absolventiem. Bez vispārizglītojošajiem mācību priekšmetiem skolā ir iespējams arī apmeklēt dažādus mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus un sporta pulciņus.
 

LASĪT VAIRĀK
29. janvārī 2013. gadā

Sabiles vidusskola

 

Adrese: Ventspils iela 17a, Sabile, LV 3294
Tālrunis – 63232302
E-pasts – sabvsk@apollo.lv
Mājas lapa – www.sabvsk.lv

UNESCO ASP darbības virziens:  Cilvēktiesības un vērtībizglītība

Sabiles vidusskola darbojas vairāk kā 60 gadus un realizē 7 izglītības programmas. Galvenie darbības virzieni - iekļaujošā izglītība, starpkultūru izglītība un skola kā pilsoniskās sabiedrības resursu attīstības centrs. Skola veic sadarbību ar vairākām novada, reģiona un valsts skolām ne tikai audzēkņu izglītošanā, bet arī pedagogu pieredzes apmaiņā. Sadarbība izveidojusies arī ar skolu Nīderlandē un tā īstenota skolēnu apmaiņā, speciālajā izglītībā un starpkultūru izglītība.
 

LASĪT VAIRĀK
29. janvārī 2013. gadā

Talsu Valsts ģimnāzija

 

Adrese: Brīvības iela 29, Talsi, LV 3201
Tālrunis – 63291765, 26358178
E-pasts – talsugimnazija@latnet.lv
Mājas lapa – www.tvg.edu.lv

UNESCO ASP darbības virziens:  Izglītība ilgstspējīgai attīstībai

Skola dibināta 1919. gadā un vairākārt tai arī mainījies nosaukums, un iedibinājušās dažādas tradīcijas, kuras vieno skolēnus, pedagogus un vecākus. Skolā tiek īstenotas 5 vispārizglītojošās programmas un paralēli tām audzēkņiem ir iespēja iesaistīties dažādās kultūrizglītības nodarbībās. Paralēli skolēnu parlamentam ģimnāzijā darbojas arī vecāku padome. Pedagogiem liels izaicinājums ir paralēli inovatīvām idejām veidot saikni starp dažādām paaudzēm, lai palīdzētu jauniešiem pārņemt morāles un kultūras vērtību mantojumu.

 

LASĪT VAIRĀK
29. janvārī 2013. gadā

Valmieras sākumskola

 

Adrese: L. Paegles 40a, Valmiera, LV 4201
Tālrunis – 64224237
E-pasts – vs@valmiera.edu.lv
Mājas lapa – www.vss.edu.lv

UNESCO ASP darbības virziens:  Cilvēktiesības un vērtībizglītība 

Devīze: Mācīties darot

Skolas pamati likti 1906. gadā, Rīgas ielā un tā tikusi būvēta kā sieviešu ģimnāzija. Vēlāk tā ne tikai mainījusi nosaukumu, bet arī vietu un 2010. gadā L.Paegles ielā atklāta jauna 21. gadsimta prasībām atbilstoša skolas ēka. Gadu vēlāk tā pārdēvēta no Valmieras ģimnāzijas par sākumskolu. Skola balstās uz holistisko koncepciju, kuras centrā tiek izvirzīts cilvēks ar viņa gribu, sajūtām un attieksmēm. Skola veiksmīgi veidojusi sadarbību ne tikai ar vietējo pašvaldību un reģiona skolām, bet arī ar skolu Zviedrijā un pamatskolu Polijā.

 

LASĪT VAIRĀK