Cēsu Pilsētas vidusskola /

12. maijā 2016. gadā

Adrese: Valmieras iela 19, Cēsis, LV - 4100

Tālrunis: 29399938 Fakss: 64122706

E-pasts: C2vsk@skolas.cesis.lv

Mājas lapa: www.ceesu2vidusskola.lv

UNESCO ASP darbības varziens: Cilvēktiesību izglītība

Moto: "Tu izvēlies mūs par saviem skolotājiem? Mēs arī izvēlamies Tevi! Tev svarīgi, ko Tu mācies? Mums arī" Bahs

Skolā mācās 335 audzēkņu, 32 pedagogu pavadībā. Cēsu Pilsētas vidusskola nepārtraukti attīstās un mainās. Šo gadu laikā skola ir mainījusies ne tikai ārēji, bet arī izglītojoši. Skola darbojas divās maiņās: dienas un vakara, aktualizējot mūžizglītības pamatnostādnes. Ikviens skolēns tiek motivēts līdzdarboties skolas dzīvē, lai radītu pozitīvu un komfortablu mācību vidi.

Skolas direktore: Aija Sīmane

UNESCO ASP skolas koordinatores: Ineta Lāce - Sējāne, Natālija Volkova, Antra Bāliņa - Diega