Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde /

12. maijā 2016. gadā

Adrese: Sporta iela 3, Jāņmuiža, Priekuļu novads, LV - 4154

Tālrunis: 64107137 Fakss: 64107137

E-pasts: lilisin@apollo.lv

Mājas lapa: www.priekuli.lv/izglitiba/janmuizas-pii

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Moto: "Es esmu nācis no vides, kurā es jūtos drošs un pasargāts, es vēlos dzīvot vidē, kurā ir droši un pasargāti, es vēlos saprast un pasargāt vidi, kurā es esmu"

Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde darbojas no 1986. gada. Iestāde atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorijā, kas palīdz bērniem radīt estētisku un drošu vidi, kura veicina bērnu fizisko un emocionālo attīstību, pārliecību par sevi un radošumu. Galvenās vērtības - daba, latviskā dzīvesziņa, iekļaujošā izglītība.