Ozolnieku vidusskola /

11. maijā 2016. gadā

Adrese: Jelgavas iela 35, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV - 3018

Tālrunis: 63050688; 20217310 Fakss: 63050688

E-pasts: ozolniekuvsk@ozolniekuvsk.lv

Mājas lapa: www.ozolniekuvsk.lv

Profils sociālajos tīklos: Twitter: @Ozolniekuvsk

UNESCO ASP darbības virziens: Kultūrizglītība un vērtībizglītība

Moto: "Īsta izglītība ir prāta un sirds saskaņa" Rainis

Skolā mācās 569 audzēkņu, 62 pedagogu pavadībā. Ozolnieku vidusskola ir skola, kurā svarīgas ir tādas vērtības kā patriotisms, vides izglītība, latviskās kultūras tradīcijas un savstarpējās cieņas uzturēšana. Skola ir vieta, kurā ir potenciāls veidot vērtību izpratni, balstoties uz Latvijas stabilajām kultūras un vēstures pamatnostādnēm.