UNESCO ASP dalībnieki 2015-2018 /

12. maijā 2016. gadā

Cēsu Pilsētas vidusskola

Adrese: Valmieras iela 19, Cēsis, LV - 4100

Tālrunis: 29399938 Fakss: 64122706

E-pasts: C2vsk@skolas.cesis.lv

Mājas lapa: www.ceesu2vidusskola.lv

UNESCO ASP darbības varziens: Cilvēktiesību izglītība

Moto: "Tu izvēlies mūs par saviem skolotājiem? Mēs arī izvēlamies Tevi! Tev svarīgi, ko Tu mācies? Mums arī" Bahs

Skolā mācās 335 audzēkņu, 32 pedagogu pavadībā. Cēsu Pilsētas vidusskola nepārtraukti attīstās un mainās. Šo gadu laikā skola ir mainījusies ne tikai ārēji, bet arī izglītojoši. Skola darbojas divās maiņās: dienas un vakara, aktualizējot mūžizglītības pamatnostādnes. Ikviens skolēns tiek motivēts līdzdarboties skolas dzīvē, lai radītu pozitīvu un komfortablu mācību vidi.

Skolas direktore: Aija Sīmane

UNESCO ASP skolas koordinatores: Ineta Lāce - Sējāne, Natālija Volkova, Antra Bāliņa - Diega

LASĪT VAIRĀK
11. maijā 2016. gadā

Brocēnu vidusskola

Adrese: Ezera iela 6, Brocēnu novads, LV - 3851

Tālrunis: 63865605 Fakss: 63865605

E-pasts: broceni.skola@broceni.lv

Mājas lapa: www.brocenuvsk.lv

Profils sociālajos tīklos: Twitter - @brocenuvsk

UNESCO ASP darbības virziens: Cilvēktiesību izglītība

Moto: "Velti cerēt, ka mainīsies laiki, ja uz augšu to necels cilvēka gars " Ē. Reisters

Skolā mācās 512 audzēkņu, 51 pedagoga pavadībā. Skolas galvenā vērtība ir skolēnu, vecāku, pedagogu un sabiedrības sadarbība, kas kopīgā darbā nodrošina augstus mācību sasniegumus, aktīvu sabiedrisko darbību, iesaistīšanos projektu tapšanā un īstenošanā.

Skolas direktors: Egons Valters

UNESCO ASP skolas koordinatores: Mairita Neilande, Laura Miķelsone, Olita Ļitvinova

LASĪT VAIRĀK
11. maijā 2016. gadā

Daugavpils Valsts ģimnāzija

Adrese: Cietokšņa iela 33, Daugavpils, LV - 5403

Tālrunis: 65421633 Fakss: 65421633

E-pasts: dvg@dautkom.lv

Mājas lapa: www.daugrc.edu.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Kultūrizglītība un vērtībizglītība

Moto: Mainies uz augšu! Rainis

Skola kā vienots pedagogu, audzēkņu un vecāku kolektīvs, kas nodrošina pozitīvu mācību, intelektuālo, sadarbības un kultūrvidi, kurā katrs skolēns sasniedz viņa spējām atbilstošu izglītības līmeni, veido pilsonisko un valstisko apziņu, iegūst globalizācijas apstākļos nepieciešamās dzīvesprasmes.

Skolas direktore: Gunta Mālniece

UNESCO ASP skolas koordinatore: Renāte Malnace

LASĪT VAIRĀK
11. maijā 2016. gadā

VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums

Adrese: Nīcgales iela 26, Rīga, LV 1035

Tālrunis: 67575580 Fakss: 67548302

E-pasts: rtrit@rtrit.lv

Mājas lapa: www.rtrit.lv

Profili sociālajos tīklos: Twitter - rigastrit  Facebook - RigasTRIT

UNESCO ASP darbības virziens: Kultūrizglītība un vērtībizglītība

Skolas devīze: "piederi tautai, tad tauta piederēs tev"

Tehnikumā mācās 1903 audzēkņu, 162 pedagogu pavadībā. Tehnikumam ir pieredze kultūrizglītojošu pasākumu organizēšanā. Kā piemēram, Mēs - Baltijas ceļa mantinieki; Ar audzēkņu un pedagogu iesaistīšanos, tika organizēts erudīcijas konkurss par UNESCO kultūras mantojuma saraksta objektiem; tika organizētas orientēšanās sacensības UNESCO ASP dalībskolu pārstāvjiem izjūti un atklāj Rīgu.

Skolas direktore: Silva Ozoliņa

UNESCO ASP skolas koordinatores: Anita Zaļaiskalne, Ludmila Ļevančuka, Solvita Tiesnese

 

LASĪT VAIRĀK
11. maijā 2016. gadā

Rīgas 74. vidusskola

Adrese: Induļa iela 4, Rīga, LV - 1084

Tālrunis: 67802533; 67599121 Fakss: 67802532

E-pasts: r74vs@riga.lv

Mājas lapa: www.r74vsk.lv

Profils sociālajos tīklos: Facebook 

UNESCO ASP darbības virziens: Kultūrizglītība un vērtībizglītība

Skolā mācās 615 audzēkņu, 61 pedagoga pavadībā. Skolā vērtības tiek skatītas kā pamats, kas nosaka mūsu dzīves mērķus un to sasniegšanas stratēģijas. Vērtības kā elements, kas vieno cilvēku un sabiedrību, atsevišķo un kopīgo. Skolēni tiek rosināti piedalīties ar kultūru saistītos festivālos, svētkos, konkursos un citos pasākumos. Programmas ietvaros skola akcentē orientāciju uz kompetentas personības veidošanu ar jaunu mācīšanās un sadarbības kultūru.

Skolas Direktore: Irina Frolova

UNESCO ASP skolas koordinatores: Ludmila Oļševska, Anita Japiņa, Nataļja Zaleska

LASĪT VAIRĀK
11. maijā 2016. gadā

Riebiņu vidusskola

Adrese: Liepu iela 21, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, LV - 5326

Tālrunis: 65323684 Fakss: 65322631

E-pasts: riebinuvsk@riebini.lv

Mājas lapa: www.riebinuvidusskola.lv/

Profils sociālajos tīklos: Facebook

UNESCO ASP darbības virziens: Kultūrizglītība un vērtībizglītība

Skolā mācās 234 audzēkņu, 32 pedagogu pavadībā. Skolēni ir ieinteresēti sava novada izzināšanā. Riebiņu vidusskolai ir pieredze nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanā, apzinot Baltijas Ceļa dalībniekus, kā arī iepazīstot Dziesmu un Deju svētku dalībniekus no sava novada. Skolā darbojas folkloras kopa Jumalāni, kas tika dibināta 1993. gadā. No paaudzes paaudzē tiek iepazītas sava novada tradīcijas caur dziesmām, rotaļām, vēstītājfolkloru un ģimenes stāstiem.

Skolas direktore: Ineta Anspoka

UNESCO ASP skolas koordinatores: Rita Pudāne, Natālija Smukša, Juris Čižiks

LASĪT VAIRĀK
11. maijā 2016. gadā

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola

Adrese: Baznīcas iela 34a, Rēzekne, Latvija, LV - 4601

Tālrunis: 64622676 Fakss: 64622676

E-pasts: rmv@inbox.lv

Mājas lapa: www.rmdv.lv

Profils sociālajos tīklos: Facebook - rmmakslasundizainavidusskola

UNESCO ASP darbības virziens: Kultūrizglītība un vērtībizglītība

Moto: "Gudrs, brīvs, radošs mūsdienu tehnoloģiju un sajūtu pasaulē"

Skolā mācās 129 audzēkņu profesionālās vidējās izglītības programmās un 172 audzēkņu profesionālās ievirzes izglītības programmā, 37 pedagogu pavadībā. Mākslas un dizaina skolai būtiska ir sadarbība radošās industrijas procesu veicināšanā, aktualizēšanā, pilnveidē un popularizēšanā arī starptautiskajā mērogā. Starpkultūru un mākslas aktivitāšu laikā gan izglītojamie, gan pedagogi pilnveido savas svešvalodu zināšanas, iegūst jaunu informāciju par citu valstu kultūru, mākslu, dizainu, tradīcijām, kas ir būtiski kultūrizglītības skolām.

Skolas direktors: Osvalds Zvejsalnieks

UNESCO ASP skolas koordinatores: Gunta Tjanginska, Kristīne Binduka, Inga Čekša - Ratniece

LASĪT VAIRĀK
11. maijā 2016. gadā

Ozolnieku vidusskola

Adrese: Jelgavas iela 35, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV - 3018

Tālrunis: 63050688; 20217310 Fakss: 63050688

E-pasts: ozolniekuvsk@ozolniekuvsk.lv

Mājas lapa: www.ozolniekuvsk.lv

Profils sociālajos tīklos: Twitter: @Ozolniekuvsk

UNESCO ASP darbības virziens: Kultūrizglītība un vērtībizglītība

Moto: "Īsta izglītība ir prāta un sirds saskaņa" Rainis

Skolā mācās 569 audzēkņu, 62 pedagogu pavadībā. Ozolnieku vidusskola ir skola, kurā svarīgas ir tādas vērtības kā patriotisms, vides izglītība, latviskās kultūras tradīcijas un savstarpējās cieņas uzturēšana. Skola ir vieta, kurā ir potenciāls veidot vērtību izpratni, balstoties uz Latvijas stabilajām kultūras un vēstures pamatnostādnēm.

Skolas direktore: Klāra Stepanova

UNESCO ASP skolas koordinatores: Kitija Valeiņa, Ance Jaka, Inese Mičule

 

LASĪT VAIRĀK
11. maijā 2016. gadā

PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

Adrese: Liepājas iela 31, LV 3301

Tālrunis: 63322570 ? Fakss: 63324082

E-pasts: kuldigattt@pcabc.lv

Mājaslapa: www.kuldigastehnikums.lv

Profili sociālājos tīklos: Facebook - kuldigas.tehnikums  Twitter - KuldigasTTT  Draugiem.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Kultūrizglītība un vērtībizglītība

Tehnikumā mācās 523 audzēkņu, 40 pedagogu pavadībā. Tehnikums, projekta ietvaros, iecerējis veikt radoši praktiskus starptautiski profesionālus izglītības plenērus; literārus jaunrades un pētniecisko darbu konkursus; starppaaudžu dialogu; starptautisku kultūrizglītības un vērtībizglītības programmas attīstību ar partnerinstitūcijām Lietuvā, Somijā un Zviedrijā.

Skolas direktore: Dace Cine

UNESCO ASP skolas koordinatores: Zanda Šlegelmilha, Ojārs Pečulis, Dace Cine

LASĪT VAIRĀK
11. maijā 2016. gadā

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs

Adrese: 1905. gada iela 10, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV - 3301

Tālrunis: 26467724 Fakss: 63322718

E-pasts: jauniesucentrs@kuldiga.lv

Mājas lapa: www.bjckuldiga.blogspot.com

Profili sociālajos tīklos: Twitter - info kbjc  Twitter - kuldigasjd  Facebook - kuldigasjd

UNESCO ASP darbības virziens: Kultūrizglītība un vērtībizglītība

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrā ir iesaistīti 2968 audzēkņi, 99 pedagogu pavadībā. Projekta ietvaros, kā Kultūrizglītības un vērtībizglītības galvenie tematiskie virzieni tika pieteikti radoša, atvērta mācīšanas un mācīšanās vides veidošana, starpkultūru un starppaaudžu dialoga veicināšana, kopienas iesaiste izglītībā.Centrs aktīvi koordinē dejas, mūzikas, folkloras, skolu muzeju, teātra, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas. 

Skolas direktore: Ruta Orlova

UNESCO ASP skolas koordinatores: Inga Vīksna, Ina Celitāne, Ruta Orlova

LASĪT VAIRĀK