Skujenes pamatskola /

18. maijā 2016. gadā

Adrese: Vecskujene, Amatas novads, Skujenes pagasts, LV - 4144

Tālrunis: 64125748, 29161391 Fakss: 64161969

E-pasts: skujene.skola@inbox.lv

Mājas lapa: www.vecpiebalga.lv/izglitiba/skujenes-psk

Profils sociālajos tīklos: Facebook: Skujenespamatskola

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Moto: "Tici, ka Tu vari! Ej un dari!"

Skujenes pamatskolā regulāri tiek rakstīti dažādi projekti, lai bērni un jaunieši patīkami pavadītu laiku un gūtu daudzveidīgu pieredzi gan skolā, gan ārpus tās. Šobrīd skola darbojas tādos starptautiskos projektos kā COMENIUS Skolu partnerība, Nordplus, e-Twinning, kuros bērni var kontaktēties un mācīties kopā ar dažādu valstu bērniem. Skola aktīvi iesaistās dažādos interešu pulciņos un vides aktivitātēs. 

Skolas direktore: Anda Lukstiņa

UNESCO ASP skolas koordinatores: Valda Miķelsone, Anda Lukstiņa, Anda Olte