Talsu Valsts Ģimnāzija /

18. maijā 2016. gadā

Adrese: Brīvības iela 29, Talsi, LV - 3210

Tālrunis: 63291765 Fakss: 63291765

E-pasts: talsugimnazija@talsi.lv

Mājas lapa: tvg.edu.lv

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Skolā mācās 240 skolēnu, 43 pedagogu pavadībā. Talsu Valsts Ģimnāzija programmas ietvaros izvēlējusies Vides izglītību, jo šis virziens saskan ar skolas vērtībām. Skola ieguvusi Zaļo karogu Ekoprogrammā. Skolēni iesaistās vides sakopšanas un pilnveidošanas aktivitātēs. Skola strādā GLOBE un Baltijas jūras projektā, kā arī sadarbojas ar Latvijas Valsts mežiem.