Jaunumi /

07. oktobrī 2019. gadā

Konkursā “Mana skola mani sargā” piedalās UNESCO asociētās skolas no Daugavpils, Riebiņiem, Skujenes un Jaunsilavas

Lai veicinātu izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar drošību skolā un tās noturību dažādās dabas risku un klimata pārmaiņu radītās situācijās, kā arī  rosinātu diskusiju sabiedrībā par to, cik nozīmīga ir drošība skolā un sabiedrības atbalsts tās nodrošināšanā, UNESCO asociēto skolu tīklā ir izsludināts starptautisks mākslas konkurss "Mana skola mani sargā".

Konkursā piedalās arī UNESCO asociētās skolas no Latvijas - Daugavpils Vienības pamatskola, Riebiņu vidusskola, Skujenes pamatskola um Jaunsilavas pamatskola.

 

 

 

 

LASĪT VAIRĀK
25. septembrī 2019. gadā

UNESCO nedēļa "Spožie prāti: sievietes zinātnē" (14.-20.oktobris)

No šī gada 14. līdz 20. oktobrim notiks UNESCO nedēļā 2019, kuras laikā mudinām izcelt Latvijas zinātnieces un zinātnieku dinastijas un viņu pētījumu devumu.

UNESCO nedēļas 2019 galvenais tematiskais pasākums būs domapmaiņa „Ar iedvesmu par zinātni”, kas notiks 16. oktobrī, plkst. 11.00 Latvijas Universitātes bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, un būs pieejama tiešraidē.

Domapmaiņas mērķis ir parādīt sieviešu karjeras iespējas zinātnes jomā, veicinot dzimumu līdztiesību darba tirgū un nākotnes profesijas izvēlē. Pasākuma mērķauditorija ir vecāko klašu skolēni un pirmo kursu studenti, kuri ir karjeras izvēles priekšā vai arī ir uzsākuši tās veidošanu. Domapmaiņā piedalīsies četras dažādu zinātnes nozaru pētnieces, kuras savā profesionālajā ceļā zinātnē ir bijušas saistītas ar UNESCO. Aicinām domapmaiņu apmeklēt klātienē vai organizēt savā skolā, bibliotēkā, muzejā vai pašvaldībā kopēju tiešsaistes skatīšanos.

Reģistrācija Facebook, atzīmējot, ka dosieties uz pasākumu.

Vairāk informācijas par UNESCO nedēļu: http://unesco.lv/lv/unesco-nedela-2019/unesco-nedela-2019-1

 

LASĪT VAIRĀK
23. septembrī 2019. gadā

Zinātnieku nakts 2019 dienas programma UNESCO asociētajām skolām

Arī šogad Rīgas Tehniskā universitāte piedāvā dienas programmu Zinātnieku naktij.

Pieteikšanās jāveic, sazinoties ar saitē norādīto kontaktpersonu.

RTU Rūdolfa Cimdiņa Biomateriālu centrs piedāvā programmu e-bio-BOOM. Programmā plānots aplūkot jautājumus par darba drošību, zinānisko rezultātu drošību, kā arī meklēt atbildes uz jautājumiem, vai IT ir mākonī, vai ķīmija var simulēt IT trikus. Būs arī vairākas interesantas atrakcijas.

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte piedāvā informatīvi izglītojošu lekciju «Mūsdienu elektronika: no idejas līdz realizācijai». Tajā varēs uzzināt, kā jebkurš, pat gados jauns izgudrotājs, var nonākt no sava izgudrojuma idejas līdz tirgū pieprasītam produktam.

RTU Zinātniskā bibliotēka piedāvā spēli – kvestu «Grāmatas izlaušanās no bibliotēkas».

Plašāka informācija par darbnīcām un pieteikšanās kārtība šeit (sadaļā Dienas programma): https://www.rtu.lv/lv/zinatne/zinatniskie-pasakumi/zinatnieku-nakts

LASĪT VAIRĀK
17. septembrī 2019. gadā

Izziņo Pasaules lielāko mācību stundu

Šī gada rudenī vienlaikus vairāk nekā simts pasaules valstīs aizsāksies starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”, mudinot ikvienu skolēnu aizdomāties, kādu pasauli vēlamies redzēt 2030. gadā un kā to ietekmē mūsu rīcība šodien. Akcijai jau piekto gadu aicinātas pievienoties arī Latvijas izglītības iestādes.

“Šogad Pasaules lielākās mācību stundas vadmotīvs ir kopīgas nākotnes veidošana, kas aicina domāt par dabai draudzīgu rīcību un taisnīgas un iekļaujošas sabiedrības veidošanu, kurā ikviens bērns un pieaugušais jūtas sadzirdēts un saprasts. Dažādās stundu tēmas – no bioloģiskās daudzveidības līdz bērnu tiesībām – ļauj apjaust visu plašo 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķu spektru, tajā pašā laikā akcentējot šobrīd pašu nozīmīgāko planētas izaicinājumu – bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Tikpat būtisks un aktuāls ir jautājums par bērnu tiesībām, kas aplūkots stundā “Rakstot bērnības nākotni” un iepazīstina ar Bērnu tiesību konvenciju, kurai šogad tiek atzīmēta 30. gadadiena,” skaidro UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa.

LASĪT VAIRĀK
02. septembrī 2019. gadā

Baltijas valstu jauniešu forums “Ejam tālāk pa Baltijas ceļu 2019”

2019. gadā tiek atzīmēta 30. gadadiena kopš cilvēki trijās Baltijas valstīs – Igaunijā, Latvijā un Lietuvā – sadevās rokās, lai nevardarbīgā masu demonstrācijā parādītu valstu vēlmi pēc brīvības. Baltijas ceļa akcija šodien ir kā spilgts simbols idejām par valstiskumu un pilsoniski aktīvu sabiedrību, kas spēj ietekmēt procesus kā nacionālā, tā starptautiskā līmenī. Kā apliecinājums šīs akcijas nozīmei, kopš 2009. gada dokumentārās liecības no tās ir iekļautas UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā.

LASĪT VAIRĀK
30. augustā 2019. gadā

Starptautisks UNESCO ASP mākslas konkurss “Mana skola mani sargā”

Ik gadu apmēram 175 miljoni bērnu ir pakļauti dažādiem dabas katastrofu riskiem, tostarp tiek sagrautas viņu mācību iestādes, kas kavē izglītības ieguvi. UNESCO aicina skolēnus domāt par savu skolu, cik tā ir droša, kritiski izvērtēt skolas vidi un veidot savus mākslas darbus par šo tēmu.

Konkursa mērķis ir:

- veicināt izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar drošību skolā un tās noturību dažādās dabas risku un klimata pārmaiņu radītās situācijās;

- veicināt kritisko domāšanu par skolas infrastruktūras saistību ar izglītības kvalitāti un katastrofu risku novēršanu;

- rosināt diskusiju sabiedrībā par to, cik nozīmīga ir drošība skolā un sabiedrības atbalsts un ieguldījums tās nodrošināšanā.

Skolēnu darbos tiek sagaidītas interesantas un inovatīvas idejas drošai skolai.

Piedalīties var visu līmeņu izglītības iestādes. Darbam ir jābūt kopdarbam (vismaz 5 skolēni pie tā strādājuši).

 

 

LASĪT VAIRĀK
07. maijā 2019. gadā

Seminārs "Bioloģiskā daudzveidība visapkārt mums" 17. maijā Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”

(c) Foto no UNESCO LNK arhīva

Atzīmējot Starptautisko bioloģiskās daudzveidības dienu un ANO Bioloģiskās daudzveidības desmitgadi (2011-2020), kā arī aktualizējot UNESCO Asociēto skolu tīkla darbības virzienu “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”, 2019. gada 17. maijā Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” ("Stūri", Daibe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads) norisināsies seminārs, kas veltīts bioloģiskās daudzveidības izzināšanai izglītībā.

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķos bioloģiskā daudzveidība cieši saistīta gan ar dabas resursu saglabāšanu, gan ar nabadzības mazināšanu, veselīga un pilnvērtīga uztura nodrošināšanu, ekonomikas labklājības un iekļaujošas sabiedrības veicināšanu u.c. mērķiem. Savukārt izglītībā UNESCO aicina bioloģisko daudzveidību izzināt gan no zinātniskās, vēsturiskās un ģeogrāfiskās perspektīvas, gan arī domājot par tās nozīmi cilvēktiesību, vērtību un kultūru daudzveidību kontekstā. Plašs resursu klāsts pieejams šeit.

 

LASĪT VAIRĀK
19. martā 2019. gadā

Metodiskais materiāls un tematiska spēle skolēniem par J.Vītola darbu un daiļradi

Pieejama tematiska spēle skolēniem “Jāzeps Vītols: personība, dzīve un darbi”. To izstrādājusi UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Ilmu Grauzdiņu, atzīmējot Jāzepa Vītola 150. gadadienu, kas tika iekļauta UNESCO svinamo gadadienu kalendārā 2013. gadā.

Spēle iepazīstina ar J.Vītola mantojumu Latvijas mūzikā un kultūrā, kā arī izceļ viņa personības nozīmi, dzīves notikumus un sasniegumus plašākā kultūrvēstures kontekstā.

LASĪT VAIRĀK
13. martā 2019. gadā

Globālā pilsoniskuma izglītība – atskats uz semināru Brocēnu vidusskolā

© Foto: Zita Dženifera Ziediņa

Aizvien globalizētā pasaule liek domāt par to, kāda ir jēgpilna pilsonība un vai izpratne par to sniedzas pāri tradicionālām valstu ģeogrāfiskām un kultūru robežām. Tādēļ 22. februārī UNESCO LNK, VISC sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Brocēnu vidusskolu rīkoja semināru skolotājiem "Pacel citu, un Tu celsies pats!", aicinot diskutēt par globālā pilsoniskuma idejām izglītībā, tostarp piederības sajūtas veicināšanu pasaulei un vienotas cilvēces apziņas un atbildības stiprināšanu. Seminārā tika atklāta grāmatas “Globālā pilsoniskuma izglītība: tēmas un mācību mērķi” latviešu valodas versija.

LASĪT VAIRĀK
11. martā 2019. gadā

ANO modelēšanas spēlē šogad par kiberdrošību, ilgtspējīgu elektroniku, klimatu un migrāciju

ANO modelēšanas spēle ir starptautisks izglītības projekts, kura mērķis ir ieinteresēt un iesaistīt jauniešus debatēs un diskusijās par cilvēces attīstībai nozīmīgiem jautājumiem, tādējādi veicinot līderības, sadarbības un problēmu risināšanas prasmes, kā arī prasmi panākt vienošanos, kas nākotnē palīdzēs darboties komandā.  Šis projekts jau vairākus gadus veiksmīgi norisinās Latvijā, Igaunijā, Ukrainā un citās valstīs.

2016. gadā ANO modelēšanas spēle tika rīkota Valmierā, Latvijā, 2017. gadā tā notika Ļvivā, Ukrainā, bet 2018. gadā spēle norisinājās Jüri Ģimnāzijā Tallinā, Igaunijā. Šogad centrālais notikums tiks organizēts no 25. līdz 28. aprīlim citā Igaunijas pilsētā – Noarotsi, kas atrodas netālu no Baltijas jūras. 

Lai sagatavotos šai spēlei, 2019. gada 28. martā Rīgā, Izglītības un zinātnes ministrijā norisinājās sagatavošanās pasākums.LASĪT VAIRĀK