Aicina iesaistīties Storypal tīklā /

24. jūlijā 2018. gadā

UNESCO asociētās skolas saņēmušas uzaicinājumu no Musas Dan Karami, vienas no globālās izglītības platformas Storypal dibinātājām, pievienoties Storypal globālajam apmaiņas tīklam. Platforma, kas bāzēta Dienvidkorejā, vieno skolas, skolēnus un skolotājus visā pasaulē, nodrošinot brīvu, aktīvu saziņu, sadarbību un informācijas apmaiņu vispasaules skolu tīkla ietvaros.

Platforma izveidota ar mērķi radīt drošu, saistošu, iekļaujošu un efektīvu mācību vidi, kura ļautu pamatskolu un vidusskolu skolēniem un skolotājiem globāli sadarboties. Tā dot iespēju skolotājiem un skolēniem no visas pasaules vienoties kopīgos ilgtspējīgas attīstības projektos un aktivitātēs, kā arī iespēju skolotājiem uzraudzīt un izvērtēt savu skolēnu apmaiņas projektus. Sadarbības tīklam pievienojušās skolas no Marokas, Filipīnām, Amerikas Savienotajām Valstīm, Ukrainas, Dienvidkorejas un citām valstīm.

Sākot ar 2018. gadu, Storypal sadarbojas ar UNESCO ANO Ilgtspējīgas attīstības programmā, īpaši koncentrējoties uz ceturtā mērķa sasniegšanu, kas fokusēts uz izglītību ilgtspējīgai attīstībai un pasaules pilsonību. Līdz ar to Storypal izglītības platforma kļuvusi pieejama visas pasaules UNESCO ASPnet skolām.

UNESCO LNK aicina Jūsu skolu pievienoties Storypal pasaules skolu tīklam, tādā veidā veicinot un attīstot starpvalstu draudzību un sadarbību, iekļaujošu izglītību un pasaules pilsonības konceptu.

Dalība globālajā apmaiņā ir bez maksas.

Vairāk informācijas par Storypal globālo apmaiņu atrodama mājaslapā www.storypal.co un šajāinformatīvajā bukletā.