Aicinājums piedalīties starptautiskos bērnu un jauniešu radošo darbu konkursos /

22. decembrī 2017. gadā

Aicinām piedalīties UNESCO Luī Fransuā Centra rīkotajā starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā bērniem un jauniešiem, kas norisinās ik gadu un ir veltīts kultūras daudzveidības veicināšanai.

UNESCO Luī Fransuā Centrs tika izveidots 1978. gadā, un tā mērķis ir ar mākslinieciskās jaunrades palīdzību veicināt bērnu un jauniešu izpratni par UNESCO vērtībām. Centrs katru gadu rīko starptautisku vizuālo darbu konkursu, lai iemūžinātu cilvēces atmiņā bērnu un jauniešu redzējumu par konkursa tēmām. Lai saglabātu bērnu un jauniešu darbos paustās idejas kopējā cilvēces atmiņā, visi iesniegtie darbi tiek saglabāti centra artotēkā jeb mākslas darbu bibliotēkā "Atmiņas nākotnei". Kopš 1994. gada tajā ir saglabāti jau vairāk nekā 100 000 darbu no 150 pasaules valstīm.

Šī gada starptautiskā vizuālās mākslas konkursa tēma ir "Miers, dzīvot kopā harmonijā". Darbus UNESCO Luī Fransuā Centram var nosūtīt līdz 2018. gada 24. februārim. Žūrija izraudzīsies 100 labāko darbu autorus, kuri saņems medaļu un sertifikātu par dalību. Rezultāti tiks paziņoti 2018. gada 10. aprīlī, bet uzvarētāji tiks apbalvoti 2. jūnijā Francijas pilsētā Truā.

Piedalīties konkursā aicināti bērni un jaunieši vecumā no 3 līdz 25 gadiem, un darbi tiks izvērtēti 5 vecuma kategorijās. Katrs dalībnieks drīkst iesniegt tikai vienu darbu. Vairāk informācijas par konkursu: http://centre-unesco-troyes.org/les-concours/international-art-contest/

Konkursa noteikumi (angļu valodā) ir pieejami: http://centre-unesco-troyes.org/wp-content/uploads/2015/09/4.EN_CIAP_2018.pdf

Dalībnieka anketa (angļu un franču val.): http://centre-unesco-troyes.org/wp-content/uploads/2015/09/3.Etiquette_Label_CIAP.pdf

Tāpat arī aicinām piedalīties UNESCO Luī Fransuā Centra organizētajā starptautiskajā franču valodas dzejas konkursā, kura šī gada tēma ir "Vienlīdzības meklējumos". Darbus var iesniegt līdz 2018. gada 31. janvārim. Vairāk informācijas par konkursu (franču valodā): http://centre-unesco-troyes.org/concours-international-de-poesie-2018/.