Atskats uz UNESCO ASP semināru "Nākotnes izglītība un izglītība nākotnei” /

10. janvārī 2020. gadā

Foto © Gunta Andersone

2019. gada 1. decembrī, Rīgā notika seminārs “Nākotnes izglītība un izglītība nākotnei”, kurā  tika aplūkoti aktuālie izglītības izaicinājumi, kas saistīti ar tehnoloģiju attīstību, ar mākslīgā intelekta ienākšanu izglītībā un kā tas mainīs veidu, kā mācām, mācāmies, kā arī izglītības vidi.

Kā radīt drošu un katru bērnu attīstošu izglītības vidi tehnoloģiju laikmetā? Kā nepazaudēt “lielo bildi” un jaunās tehnoloģijas izmantot cilvēces un planētas ilgtspējīgai attīstībai? Uz šiem un citiem jautājumiem seminārā “Nākotnes izglītība un izglītība nākotnei” atbildes meklēja skolotāji no Alsungas, Ādažiem, Brocēniem, Cēsīm, Daugavpils, Grobiņas, Jaunsilavas, Jelgavas, Jēkabpils, Kuldīgas, Ozolniekiem, Pļaviņām, Rēzeknes, Riebiņiem, Rīgas, Saulkrastiem, Talsiem, Valmieras un konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” pārstāvji.

No vienas puses, apzināmies, ka nākotnes izglītība un sabiedrība aizvien vairāk būs atkarīga no tehnoloģiju attīstības: tā ietekmēs veidu, kā mēs raugāmies uz izglītības mērķi (kāds būs darba tirgus, kādas būs cilvēka vēlmes, vajadzības, kāda būs apkārtējā vide un sabiedrības vērtības jaunajā laikmetā).  No otras puses,ir jāprot izmantot šīs tehnoloģijas un lietot tā, lai šī nākotne ir tāda, kādu to vēlamies mēs (nevis, piemēram, lielās starptautiskās korporācijas), tātad izglītība nākotnei.

Semināra pirmajā daļā sadarbībā ar UNESCO Medijpratības katedru Latvijas Universitātē Sociālo zinātņu fakultātes pētnieču – Gunas Spuravas un Līvas Brices – vadībā bija iespēja pilnveidot profesionālās iemaņas medijpratībā un iepazīties ar rīkkopu skolotājiem “Fake ≠Fact”. To izstrādājis Zviedru institūts jauniešu avotkritikas prasmju uzlabošanai un dažādu informācijas kanālu izmantošanai. Rīkkopā tiek aplūkoti naratīva veidošanas paņēmieni un kā tajos atpazīt manipulāciju, kas radīta, lai slēptu nepatiesu un maldinošu informāciju.

Semināra otrajā daļā, piedaloties “Tilde” valdes priekšsēdētājam Andrejam Vasiļjevam un Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesorei Lindai Danielai, tika diskutēts par mākslīgā intelekta sniegtajām iespējām un riskiem izglītībā un kā tehnoloģijas jau šobrīd ietekmē izglītības vidi un procesu.

Semināra laikā UNESCO ASP skolas dalījās pieredzē - grupās pārrunāja, kas bija nozīmīgākais notikums vai darbības lauks iepriekšējā gadā, kā arī izraudzījās attēlu, kas to atspoguļo. SKolotāji izveidoja kolāžas, kas vēstīja par asociēto skolu pienesumu kultūrizglītībā/ vērtībizglītībā, cilvēktiesību izglītībā/ starpkultūru izglītībā un izglītībā ilgtspējīgai attīstībai/ vides izglītībā.

Kolāžas, kā arī foto no pasākuma aplūkojamas UNESCO ASP Facebook lapā.