Baltijas valstu jauniešu forums “Ejam tālāk pa Baltijas ceļu 2019” /

02. septembrī 2019. gadā

2019. gadā tiek atzīmēta 30. gadadiena kopš cilvēki trijās Baltijas valstīs – Igaunijā, Latvijā un Lietuvā – sadevās rokās, lai nevardarbīgā masu demonstrācijā parādītu valstu vēlmi pēc brīvības. Baltijas ceļa akcija šodien ir kā spilgts simbols idejām par valstiskumu un pilsoniski aktīvu sabiedrību, kas spēj ietekmēt procesus kā nacionālā, tā starptautiskā līmenī. Kā apliecinājums šīs akcijas nozīmei, kopš 2009. gada dokumentārās liecības no tās ir iekļautas UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā.

Ir svarīgi runāt par Baltijas ceļa demonstrācijas nozīmi toreiz un tagad, rodot arvien jaunas idejas un veidus, kā šo simbolisko notikumu izmantot ne tikai vēsturiskai atcerei, bet arī kā iedvesmai jaunām pilsoniskām iniciatīvām. Viena no galvenajām mērķgrupām diskusijai par sabiedrībā aktuālām tēmām ir jaunieši, kuri ir sociāli aktīva grupa un nākotnes lēmumu pieņēmēji.  Lai rosinātu jauniešus izteikties par aktuālajiem problēmjautājumiem un izaicinājumiem mūsdienās, kā arī, lai nodrošinātu viņiem iespēju pašiem veidot iniciatīvas sabiedriski svarīgiem mērķiem, tiek rīkots starptautisks Baltijas valstu jauniešu forums “Ejam tālāk pa Baltijas ceļu”.

Jauniešiem būs iespēja klausīties lekcijas, piedalīties radošajās darbnīcās, simulācijas spēlē, kā arī iegūt zināšanas un prasmes, kā rīkot sociālas kampaņas. 

Foruma “Ejam tālāk pa Baltijas ceļu” mērķi: 

veicināt jauniešu izpratni par Baltijas ceļa notikumiem caur dokumentārā mantojuma liecībām un dzīvo vēsturi – Baltijas valstu iedzīvotāju atmiņu stāstiem, kā arī diskutēt, ko no šiem notikumiem varam mācīties šodien;    

diskutēt par vērtībām, kas vieno mūsdienu baltiešus, ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu kontekstā;    

stiprināt priekšstatus par katra valsts pilsoņa lomu, pienākumiem, tiesībām un atbildību demokrātiskas sabiedrības attīstībā;    

pilnveidot jauniešu prasmes iesaistīties sociālu kampaņu rīkošanā un īstenošanā, kā arī apzināt jaunas formas un iespējas labākās pieredzes pārņemšanai un popularizēšanai;    

sekmēt Baltijas valstu jauniešu un institūciju sadarbību un pieredzes apmaiņu. 

Forums norisināsies no 2019. gada 20. līdz 21. septembrim Rīgā. Pirmajā dienā dalībnieki pulcēsies Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikumā (Nīcgales iela 26, Rīga), savukārt otrajā dienā – Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas iela 3, Rīga). 

Foruma dalībnieki 

Vidusskolas vecuma jaunieši (15-19 g.v.) no UNESCO Asociēto skolu tīkla (turpmāk – UNESCO ASP) skolām Baltijas valstīs, kā arī izglītības iestādēm, kas regulāri iesaistās UNESCO projektu un aktivitāšu īstenošanā, piemēram, UNESCO Baltijas jūras projekta skolām, akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” dalībskolām u.c. 

Darba valoda: angļu 

Darba formas 

Forumu raksturos dažādas darba formas, kas pieskaņotas aplūkojamajai tēmai. Piemēram, lai iepazītu vides izaicinājumus Baltijas jūrā klimata pārmaiņu kontekstā, dalībnieki piedalīsies simulācijas spēlē, savukārt kultūras mantojuma tēmas izzinās, piedaloties interaktīvās lekcijās. Jaunieši klausīsies iedvesmas stāstus un piemērus dažādu sociālo kampaņu veidošanai, kā arī kopīgi strādās, lai izveidotu paši savu sociālās kampaņas ideju un rīcības plānu tās īstenošanai par kādu no sabiedrībai aktuālajiem jautājumiem:

cilvēktiesībām un migrāciju;

mantojuma saglabāšanu kā sociālās atbildības formu;

vides jautājumiem un ilgtspējīgu patēriņu. 

Forumā radītās idejas sociālajām kampaņām jaunieši tiks aicināti realizēt dzīvē un to īstenošanā izmantot jauniegūtās zināšanas un kontaktus ar citiem vienaudžiem no Baltijas valstīm. 

 

Projekta īstenotāji un partneri 

Projektu īsteno UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar izglītības iestādēm Baltijas valstīs un institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kuru eksperti iesaistās foruma lekciju un nodarbību saturiskajā izstrādē. Foruma partneru un atbalstītāju vidū ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija; Valsts kultūrkapitāla fonds, UNESCO Igaunijas Nacionālā komisija; UNESCO Lietuvas Nacionālā komisija; Zviedrijas vēstniecība Latvijā, ASV vēstniecība Latvijā, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, biedrība “Zaļā brīvība”, biedrība “FreeRiga” u.c. 

Aicinām skolēnus un skolotājus pieteikties dalībai Forumā līdz šī gada 11. septembrim, angliski aizpilot pieteikumu, kas pieejams šeit: 

1. Skolēniem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctzDa6ODZyiDtpnVUhLGJL3APnCcWGidYtWKnQpe8ID022lQ/viewform?usp=sf_link 

2. Skolotājiem:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-MJIrM0yPhx3ixw_auYSI_oKoQjwOXaA5XRfGVhXOw-8cgA/viewform?usp=sf_link 

No vienas skolas dalībai Forumā aicinām pieteikt komandu, kas optimālā gadījumā sastāv no 4 skolēniem un 1 skolotāja. Būsim pateicīgi, ja pēc iespējas raudzīsiet nodrošināt dzimumu līdzsvaru komandas ietvaros. Ja skola vēlas pieteikt Forumam lielāku komandu, lūdzam sazināties ar UNESCO LNK, lai varam uzņemt papildus dalībniekus. Plašāka info: i.dalbina@unesco.lv