Dzimtās valodas diena – valodas talka Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē /

27. martā 2017. gadā

Gatavojoties dzimtās valodas dienai nolēmām atbalstīt ideju par valodas talkas rīkošanu. Apzinot situāciju sapratām, ka visvairāk papildus skaidrojumu prasa folkloras materiāli. Izpētot aktīvā apritē esošās tautasdziesmas, pasakas, teikas, mīklas u.c. atlasījām biežāk lietotos 60 vārdus. Tā kā valodas diena iekrīt laikā, kad latvieši svin Meteņus, izvēlējāmies Meteņu tēmas senvārdus.

Talkā aicinājām folkloras zinātāju Solvitu Lodiņu ar savu ģimenes ansambli. Bērniem bija iespēja izzināt Meteņu tradīcijas, iepazīt retus mūzikas instrumentus – varganu, ukuleli, kahonu, iet rotaļās un dziedāt līdzi zināmās dziesmas, kā arī  klausīties vēl nedzirdētās. Kā liels pārsteigums nāca ciemiņu dāvana – leļļu Liniņu ģimenes bērni, kurus nosaucām par Anniņu un Pēterīti, kuri tagad dzīvos mūsu bērnudārzā. Kopā ar Anniņu un Pēterīti turpināsim latviešu senvārdu apguvi.

 

Valodas talkas otrs virziens – stāstīt prasmes pilnveidošana. Piedāvājām bērniem veidot stāstus, kurus audzinātājas pierakstīja. Šo stāstu apkopojumu skolotājas izmantos gatavojoties ģimenes dienas pasākumiem. Pedagogiem tas bija liels, bet interesants darbs, kas aizrāva un raisīja jaunas idejas turpmākam darbam. Saprotam, ka valodas jomā vēl daudz darāmā arī citos gados, citās valodas talkās.

Rakstu sagatavoja: Jāņmuižas PII metodiķe Inese Kārkliņa

Paldies!