Dzimtās valodas dienas konkurss "Vārds teātrī" Ādažos /

13. februārī 2018. gadā

Lai veidotu skolēnu attieksmi un atbildību par savu dzimto valodu, koptu  valodas un runas kultūru un rosinātu interesi par teātra mākslu, š.g. 20. februārī Ādažu Brīvā Valdorfa skolā norisināsies Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltīts pasākums - konkurss jauniešiem "Vārds teātrī". Tas pulcēs ap 50 jauniešu no visas Latvijas. Konkursa gaitā skolēnu komandas atspoguļos zināšanas un prasmes dzimtajā valodā, erudīciju literatūrā, komandas sadarbības spējas, oriģinalitāti, asprātību un prasmi uzstāties. Uzdevums būs sagatavot trīs minūšu garu skeču „Vārds pārsteidz”.

Katru gadu konkursa dalībniekiem ir iespēja tikties ar kādu sabiedrībā labi zināmu personību, kas devusi ieguldījumu Latvijas kultūras, izglītības, mākslas attīstībā. Šī gada īpašais viesis ir Jaunā Rīgas teātra aktrise Guna Zariņa.

Starptautiskās dzimtās valodas dienas konkurss Ādažu Brīvā Valdorfa skolā notiek jau 19. gadu un ir kļuvis par vērtīgu tradīciju. Tā laikā tiek uzsvērta dzimtās valodas nozīme kā savstarpējā saziņā, tā personības pilnveidē.

Konkursu organizē Ādažu Brīvā Valdorfa skola sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Latviešu valodas aģentūru.

Starptautisko dzimtās valodas dienu 21. februārī pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīvas visā pasaulē atzīmē jau 20 gadus. Lai pievērstu uzmanību valodu un kultūru daudzveidībai, aktualizētu dzimto valodu kā vērtību un vairotu cieņu pret to, kā arī apziņu, ka tā ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības attīstībai, UNESCO LNK ik gadu aicina atzīmēt Dzimtās valodas dienu arī Latvijā – īpaši skolās, bibliotēkās, pašvaldībās, nevalstiskajās organizācijās, rīkojot  tematiskos pasākumos, mācību stundas, diskusijas, stāstu vakarus u.c. aktivitātes.

Plašāk par Starptautiskās dzimtās valodas dienas pasākumiem pasaulē lasiet: https://en.unesco.org/international-days/international-mother-language-day