Globālā izglītība vispārējās izglītības saturā - seminārs skolotājiem un skolu direktoriem /

10. septembrī 2018. gadā

Aicinām uz semināru par globālo izglītību 2018. gada 12. septembrī plkst. 10:00-14:00 Izglītības un zinātnes ministrijas Lielajā zālē.

Seminārs plānots, lai aktualizētu plašākā mērogā globālās izglītības jautājumu vispārējās izglītības kontekstā, īpaši saistībā ar šobrīd īstenoto vispārējās izglītības satura reformu, kā arī iepazīstinātu ar projektu konkursu, kas paredzēts vispārējās izglītības iestādēm sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām 2018./2019.mācību gadā. Semināra laikā tiks sniegta informācija par projektu iesniegšanu atklātu projektu konkursam “Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas finanšu instrumenta projektu atlase”.

Ar pasākuma darba kārtības projektu variet iepazīties šeit: http://izm.gov.lv/images/SEMINARS_agendaJAUNAIS.pdf

Pieteikšanās tiks slēgta 11. septembra plkst. 12:00 vai kad tiks sasniegts maksimālais dalībnieku skaits. Ja pasākumam reģistrējāties, bet tajā tomēr nevarēsiet piedalīties, lūdzam informēt organizētājus par atteikumu vai cita Jūsu pārstāvētās institūcijas pārstāvja dalību seminārā, rakstot uz e-pastu: eu@izm.gov.lv.

Plašāk: http://izm.gov.lv/lv/starptautiska-sadarbiba/globalas-izglitibas-palielinasanas-un-inovaciju-programma