Pasaules ūdens diena Jāņmuižā /

27. martā 2017. gadā

Atzīmējot Pasaules ūdens dienu – 22. martā, aicinājām bērnus video ceļojumā ‘’ūdens brīnums”.  Noskatījāmies Latvijas Dabas fonda filmu „Stāsts par ūdeņiem”, radot izpratni par ūdeņiem, īpaši dzeramā ūdens, nozīmi cilvēka dzīvē un dabas procesos. Secinājām, ka ikviens varam kaut ko darīt, lai resursi neizsīktu.

Informāciju sagatavoja Jāņmuižas PII skolotāja Agita Peneze

Paldies!