Radoši pavadīta UNESCO Pasaules ūdens diena /

24. martā 2017. gadā

22.martā reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” (RAAC “Daibe”) notika SIA ZAAO (ZAAO) organizēts UNESCO Pasaules ūdens dienas pasākums “Ūdens dabā un mūsu dzīvē”. Pasākuma mērķis bija parādīt skolēniem un pedagogiem ūdens nozīmību dažādos procesos.

“Ūdens dabā un mūsu dzīvē” pasākumu apmeklēja vairāk nekā 100 skolēni un pedagogi no Pārgaujas novada vispārējās izglītības iestādēm un Valmieras pilsētas metodisko apvienību vadītāji, kā arī UNESCO pārstāvji.

Skolēni piedalījās radošajās darbnīcās, un kopā ar Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes pētnieku Dr. Jāzepu Loginu iejutās ūdens attīrīšanas stacijas speciālistu lomās un vairākos eksperimentos pētīja ūdens attīrīšanas iespējas un analizēja konkrētas situācijas. Savukārt Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes mācībspēki un studenti mācīja jauniešiem ūdens filtrācijas procesus. Skolēni izgatavoja ūdens filtru, izmantojot PET pudeli, aktīvo ogli, smiltis un oļus. Ūdens dienas ietvaros papīra pārstrādes procesu demonstrēja Valmieras Mākslas vidusskolas audzēkņi, kuru pavadībā skolēni lēja papīru.

Pasākuma dalībniekus uzrunāja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, aicinot saudzēt dabu, tās resursus un dot lietām otro dzīvi. Kā arī būt cītīgiem, apgūt jaunas zināšanas, vērot dabas procesus un kā tas saskan ar katra rīcību.

Pasākuma dalībnieki devas arī izzinošā ekskursijā poligonā, lai iepazītos ar atkritumu apsaimniekošanu – otrreizējai pārstrādei derīgo izejvielu sagatavošanu nodošanai pārstrādei, infiltrāta un poligona gāzes apsaimniekošanu.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Legzdiņa

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste