Starptautisks Goi miera fonda eseju konkurss jauniešiem “Laipnākas sabiedrības veidošana” /

05. martā 2019. gadā

Goi miera fonds (Goi Peace Foundation) aicina jauniešus līdz 25 gadiem piedalīties ikgadējā starptautiskā eseju konkursā, kura tēma 2019. gadam ir “Laipnākas sabiedrības veidošana”. Jauniešiem ir jāatbild uz jautājumiem: ko laipnība nozīmē viņiem un kā veidot laipnāku sabiedrību? Jaunieši aicināti rīkoties laipni, iejūtīgi vai veikt kādu īpašu laipnības un iejūtības apliecinājumu, to aprakstot esejā. Konkursa vadlīnijas aplūkojamas šeit: CREATING A SOCIETY FULL OF KINDNESS

Ik gadu Goi miera fonds ar UNESCO atbalstu organizē starptautisku eseju konkursu jauniešiem, lai veicinātu miera kultūru un stiprinātu starpkultūru dialogu. Konkurss ir viens no globālās rīcības programmas “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” projektiem. Šogad konkurss svin 20 gadadienu.

Konkursā var piedalīties jaunieši līdz 25 gadu vecumam. Vērtēšana notiks divās vecuma grupās: līdz 14 gadu vecumam (bērnu); no 15 līdz 25 gadu vecumam (jauniešu).
Vienai esejai ir jābūt vienam autoram. Esejām jābūt angļu, vācu, franču, spāņu vai japāņu valodā. Apjoms – 700 vārdu (vai mazāk). Ja eseju rakstāt japāņu valodā, tad 1600 zīmju (vai mazāk).

Esejām jābūt atbilstoši noformētām, norādot vecuma grupu, nosaukumu, vārdu un uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pastu, tautību, vecumu (pilni gadi 2019. gada 15. jūnijā), dzimumu, skolas nosaukumu un vārdu skaitu esejā.

Eseja jāiesniedz līdz 2019. gada 15. jūnijam. To var sūtīt pa pastu vai iesniegt tiešsaistē šeit: https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/ Saskaņā ar konkursa nolikumu, kad eseja iesniegta, autortiesības uz to ir konkursa organizatoriem.

Pirmās vietas ieguvēji tiks aicināti uz balvu pasniegšanas ceremoniju, kas 2019. gada 23. novembrī notiks Tokijā, Japānā, lai saņemtu Japānas izglītības ministra balvu (ceļošanas izmaksas apmaksās organizatori). Rezultāti tiks paziņoti 2019. gada 31. oktobrī mājas lapā: http://www.goipeace.or.jp

 

Plašāka informācija par konkursu un darbu iesniegšana šeit: https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/

Informācija UNESCO mājaslapā: https://en.unesco.org/news/international-essay-contest-young-people-2019-participate-15-june