Starptautisks UNESCO ASP mākslas konkurss “Mana skola mani sargā” /

30. augustā 2019. gadā

Ik gadu apmēram 175 miljoni bērnu ir pakļauti dažādiem dabas katastrofu riskiem, tostarp tiek sagrautas viņu mācību iestādes, kas kavē izglītības ieguvi. UNESCO aicina skolēnus domāt par savu skolu, cik tā ir droša, kritiski izvērtēt skolas vidi un veidot savus mākslas darbus par šo tēmu.

Konkursa mērķis ir:

- veicināt izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar drošību skolā un tās noturību dažādās dabas risku un klimata pārmaiņu radītās situācijās;

- veicināt kritisko domāšanu par skolas infrastruktūras saistību ar izglītības kvalitāti un katastrofu risku novēršanu;

- rosināt diskusiju sabiedrībā par to, cik nozīmīga ir drošība skolā un sabiedrības atbalsts un ieguldījums tās nodrošināšanā.

Skolēnu darbos tiek sagaidītas interesantas un inovatīvas idejas drošai skolai.

Piedalīties var visu līmeņu izglītības iestādes. Darbam ir jābūt kopdarbam (vismaz 5 skolēni pie tā strādājuši).

 

 

Pirmsskolas: zīmējumi, gleznas vai kolāža (1-2 zīmējumi no skolas uz A3 izmēra lapām 29,7x42 cm)

Pamatskolas: zīmējumi, gleznas vai kolāža (1-2 zīmējumi no skolas uz A3 izmēra lapām 29,7x42 cm)

Vidusskolas un Profesionālās izglītības iestādes: zīmējumi, gleznas vai kolāža (1-2 zīmējumi no skolas uz A3 izmēra lapām 29,7x42 cm) vai video (3min maksimums), nosūtot saiti uz video (iepriekš to uzlādējot failiem.lv vai citā serverī).

Darbus lūdzam nosūtīt UNESCO LNK Pils laukums 4-206, Rīga LV 1050 līdz 13. septembrim, pievienojot:

1) Nosaukumu

2) Īsu aprakstu (vēlams angļu valodā) par klases pieeju darba tapšanā

3) Skolas nosaukumu, pilsētu, valsti

4) Autoru vārdus, uzvārdus un vecumu

Saiti uz video lūdzam sūtīt uz i.dalbina@unesco.lv

Mācību materiāls skolotājiem (angļu valodā): https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000228963/PDF/228963eng.pdf.multi