UNESCO apkopo labo praksi mobilo mācīšanās modeļu ieviešanā /

23. februārī 2018. gadā

(c) Foto: unesco.org

UNESCO uzsver, ka viens no iekļaujošas, kvalitatīvas un pieejamas mūžizglītības priekšnoteikumiem ir atbilstošas mācību vides veidošana gan skolā, gan ārpus tās. Nolūkā apzināt labo praksi mobilo mācīšanās modeļu ieviešanā un IKT izmantošanā izglītībā, UNESCO-Fazheng projekts aicina izglītības iestādes dalīties ar savu labās prakses piemēru. Veiksmīgākie no tiem tiks iekļauti īpašā UNESCO publikācijā “Best Practices in Mobile Learning”, tādējādi gūstot pasaules mēroga publicitāti un atzinību. Informāciju var iesniegt līdz 13.aprīlim.

Plašāka informācija par iniciatīvu atrodama šeit: https://en.unesco.org/themes/ict-education/mobile-learning/fazheng/call-proposals

Informācija par UNESCO Mobilās mācīšanās nedēļu, kas notiks no 26. līdz 30. martam, pieejama šeit: https://en.unesco.org/mlw/2018