UNESCO asociētās skolas aicinātas aprobēt UNESCO mācību materiālus /

05. aprīlī 2018. gadā

Ik gadu UNESCO izstrādā vairākus desmitus publikāciju, rokasgrāmatu un citu noderīgu resursu bērnu un jauniešu izglītībai un skolotāju profesionālajai pilnveidei. 2018. gadā dažus no tiem plānots pilotēt UNESCO asociētajās skolās. Tostarp:

Resursu paka okeānu iepazīšanai  “Okeānpratība visiem” (2017).  Ar okeānpratību tiek saprastas zināšanas par cilvēku ietekmi uz okeānu un okeānu ietekmi uz cilvēku dzīvi un Zemes klimatu.   Publikācija sastāv no divām daļām: teorētiskās daļas, kurā ietverti jautājumi par okeānu vēsturi, un praktiskā daļa, kurā apkopoti 15 nodarbību plāni. Publikācijā sniegti padomi, kā resursus izmantot izglītībā dažādās vecuma grupās: no 6 līdz 18 gadus veciem bērniem. Publikācija būs noderīgs resurss gan formālajā, gan neformālajā izglītībā.

Raksti mieram.  Mācību materiāli valodu daudzveidības iepazīšanai (2018), vizuālie materiāli.  Šajā publikācijā iepazīti dažādu valodu alfabēti, burtu rakstība, tostarp armēņu, grieķu, gruzīnu, berberu, japāņu, tibetiešu, čerokī un daudzu citu, kā arī šo tautu vēsture, folklora un nozīmīgākās tradīcijas.

Gada otrajā pusē būs iespēja iesaistīties arī šādu materiālu aprobācijā:

Vērtības sportā – katrā klasē. Mācību materiāli (2018). Materiāls “Sport Values in Every Classroom” tiek izstrādāts ar mērķi pilnveidot sporta nodarbības UNESCO asociētajās skolās, tādējādi papildinot fizisko izglītību ar vērtību, taisnīguma un godīgas sacensības tēmām.

Izglītība tiesiskuma kultūrai. Mācību materiāli (2018) Materiāls “Educating for a Culture of Lawfulness” tiek izstrādāts, lai veicinātu jauniešu iesaisti ētiski atbildīgas un taisnīgas sabiedrības veidošanā, kuras pamatā – taisnīgas, drošas un uzticamas institūcijas.

Skolas, kas ir ieinteresētas iesaistīties materiālu aprobācijā, lūdzam sazināties ar Nacionālo koordinatori līdz š.g. 15. aprīlim, rakstot uz i.dalbina@unesco.lv