UNESCO Jauniešu vasaras skolā izstrādātas 5 rezolūcijas par klimata pārmaiņām un Sīrijas krīzi /

05. jūnijā 2017. gadā

No 1. līdz 2. jūnijam Stalbes vidusskolā norisinājās UNESCO Jauniešu vasaras skola, kas pulcēja zinātkārus un drosmīgus jauniešus no Ādažiem, Kuldīgas, Rīgas, Riebiņiem un Stalbes.

Tās dalībniekiem bija iespēja iepazīt ANO sistēmu, UNESCO darbību un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus, kā arī augstskolu ekspertu vadībā rakstīt un aizstāvēt rezolūcijas. UNESCO Jauniešu vasaras skola norisinājās ANO modelēšanas spēles formātā. Kopumā tika izstrādātas piecas rezolūcijas, no kurām divas bija veltītas ilgtspējīgai attīstībai, CO2 izmešu samazināšanai, klimata pārmaiņu radīto seku novēršanai, bet trīs – Sīrijas konflikta risināšanai, īpaši akcentējot nepieciešamību mazināt militāro klātbūtni reģionā un nodrošināt cilvēktiesības Sīrijas iedzīvotājiem kara skartajās teritorijās.

Fotogalerija aplūkojama šeit.

Rezolūcijas aplūkojamas šeit.

Vasaras skola aicināja ne tikai risināt globālus izaicinājumus, bet arī aktiermākslas pasniedzējas vadībā iejusties diplomātu lomās. Savukārt, lai uzsvērtu, ka līdzdalība starptautisku lēmumu pieņemšanā ir iespējama ne tikai kā diplomātiem, bet arī kā nozares ekspertiem, jauniešiem bija iespēja tikties ar bioētikas eksperti asoc. prof. Signi Mežinsku, kura pārstāv Latviju UNESCO Starptautiskajā bioētikas komitejā.

Vides izglītība, kas ir nozīmīga klimata pārmaiņu jautājumu izprašanā, nav iedomājama bez aktīvas un izzinošas darbošanās dabā, tādēļ SIA ZAAO ekspertu vadībā abās UNESCO Jauniešu vasaras skolas dienās poligonā “Daibe” norisinājās vides izglītības stafetes, lekcijas un tika risināti interaktīvi uzdevumi, kas informēja jauniešus par to, kas ir aprites ekonomika, ilgtspējīgs patēriņš un kā katram no mums rīkoties, lai mazinātu savu ekoloģisko pēdu.

UNESCO Jauniešu vasaras skola bija viena no Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļas aktivitātēm Latvijā, īpaši pievēršoties 11., 13. un 17. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķim.

UNESCO Jauniešu vasaras skolu organizēja UNESCO LNK; to atbalstīja SIA ”ZAAO” un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija.