Pasaules lielākā stunda /

10. janvārī 2020. gadā

Atskats uz Pasaules lielāko mācību stundu 2019

Globālās izglītības diena Latvijas Universitātē ir kļuvusi par nozīmīgu un vērtīgu tradīciju – tā ir diena, kurā topošie un esošie skolotāji tiekas, lai uzzinātu vairāk par izglītības attīstības tendencēm pasaulē, kā arī iepazītu un dalītos pieredzē globālās izglītības un izglītības ilgtspējīgai attīstībai īstenošanā Latvijā. Šī diena norisinājās Globālās izglītības nedēļā - 2019.gada 22.novembrī. Globālās izglītības dienā studentiem bija iespēja tikties ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, izglītības sektora praktiķiem un politikas veidotājiem, vides un ilgtspējas domu līderiem un citiem interesentiem, kam rūp cilvēces un planētas nākotne un kuri aktīvi rīkojas, lai sekmētu tās ilgtspējīgu attīstību.

Jau trešo gadu šajā dienā klātesošie tika iepazīstināti ar starptautiskās izglītības akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” rezultātiem. Šī akcija veicina izpratni par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem izglītībā un iesaista plašu sabiedrību to sasniegšanā.

Šī gada Globālās izglītības diena Latvijas Universitātē sasaucās ar Pasaules lielākās mācību stundas gada tēmu un aicina domāt, kādu pasauli mēs vēlamies 2030. gadā. 

LASĪT VAIRĀK
12. septembrī 2019. gadā

Kādu pasauli Tu vēlies 2030.gadā? Jaunā Pasaules lielākā mācību stunda!

Šogad Pasaules lielākā mācību stunda aicina domāt par planētas un cilvēces ilgtspējīgu attīstību un vīziju nākotnei, uzsvaru liekot uz Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, taisnīgas sabiedrības veidošanu un bioloģisko daudzveidību kā dabas ilgtspējas pamatu. Atzīmējot Bērnu tiesību konvencijas 30. gadadienu, viena no nodarbībām aicina domāt par bērnu tiesībām uz pilnvērtīgu bērnības laiku.

Akcija visā pasaulē vienlaikus notiks no 23. līdz 29. septembrim, bet Latvijā aicinām stundas organizēt līdz pat 31. oktobrim. Lūdzam dalīties ar stundu rezultātiem- fotogrāfijām, globālās valsts zīmējumiem, bioloģiskās daudzveidības darba lapām u.c.- sociālajos tīklos:

Facebook, pievienojot @PasaulesStunda @TheWorldsLargestLesson
Instagram, pievienojot @PasaulesStunda @TheWorldsLesson
Twitter, pievienojot @PasaulesStunda @TheWorldsLesson

Aicinām atzīmēt savu stundu arī globālajā kartē.

Akcijas noslēgumā pateiksimies visiem tās dalībniekiem, aicinot uz kopīgu tikšanos un pieredzes apmaiņu.

 

LASĪT VAIRĀK
12. septembrī 2019. gadā

Atskats uz Pasaules lielāko mācību stundu 2018

2018. gada rudenī vienlaikus vairāk nekā 100 pasaules valstīs norisinājās starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”, mudinot ikvienu skolēnu līdzdarboties ilgtspējīgas attīstības sekmēšanā, meklējot risinājumus vietējās kopienas problēmjautājumiem.

Pasaules lielākajā mācību stundā iesaistīties varēja divējādi. Pirmkārt, nodarbībā “Ikviens var būt mērķu sargs” bija iespēja veidot paša portretu, spriežot par sev raksturīgākajām prasmēm un iezīmēm, raksturojot sevi kā globālo mērķu sargu. Otrkārt, nodarbībā “Laiks rīkoties” varēja kopīgi radīt vietējo Rīcības plānu: saprast, kā globālie mērķi var palīdzēt apzināt vietējās problēmas, kuras skolēni vēlētos atrisināt.

Rezultātus skolas publicēja Facebook lapā @PasaulesStunda, kā arī atzīmēja sevi globālajā kartē. Ieskats akcijas norisē pieejams šeit.

LASĪT VAIRĀK
17. septembrī 2018. gadā

Pasaules lielākā mācību stunda 2018

Šogad Pasaules lielākās mācību stundas vadmotīvs ir līdzdalība. Skolotāji kopā ar skolēniem aicināti aktīvi iesaistīties savas vietējās kopienas un apkārtējās vides pilnveidošanā, paturot prātā globālos mērķus. Aktivitātēm, iesaistoties Pasaules lielākajā mācību stundā, jātiecas uz ANO noteiktajiem Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko pasaules valstis, tostarp Latvija, apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam.

Iesaistīties Pasaules lielākajā mācību stundā var divos veidos. Pirmkārt, nodarbībā “Ikviens var būt mērķu sargs” ir iespēja veidot paša portretu, spriežot par sev raksturīgākajām prasmēm un iezīmēm, raksturojot sevi kā globālo mērķu sargu. Otrkārt, nodarbībā “Laiks rīkoties” var kopīgi radīt vietējo Rīcības plānu: saprast, kā globālie mērķi var palīdzēt apzināt vietējās problēmas, kuras skolēni vēlētos atrisināt.

Plāni lejuplādējami šeit!

Akcijas laika plānojums atrodams šeit!

LASĪT VAIRĀK
15. augustā 2018. gadā

Katram šķīvim savs stāsts! Apkopotas veiksmīgākās 2017. gada mācību stundas

Pasaules lielākās mācību stundas 2017. gada akcijas materiāli, kā arī 10 veiksmīgāko stundu plāni apkopoti publikācijā "Katram šķīvim savs stāsts".

Projekta „Katram šķīvim savs stāsts” mērķis bija palīdzēt tā dalībniekiem ieraudzīt sasaisti starp globālo mērķu izpildi un savu dzīvi, izvērtēt ikdienā patērēto pārtiku un mainīt savus paradumus tā, lai tie sekmētu ilgtspējīgu planētas attīstību.

Publikācija lejuplādējama šeit: https://failiem.lv/u/mjbczy2s

LASĪT VAIRĀK
07. septembrī 2017. gadā

Starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda” Latvijā 2017

Šogad Pasaules lielākās mācību stundas vadmotīvs ir ilgtspējīgs pārtikas patēriņš un veselīgs dzīvesveids, tādēļ aicinām pedagogus un skolēnus piedalīties gan organizatoru izveidotajā pārtikas projektā „Katram šķīvim savs stāsts”, gan pašiem sagatavot inovatīvu mācību stundu, nodarbību, semināru, lekciju un citu pasākumu plānus, kas veltīti kādam no 17 ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

LASĪT VAIRĀK
07. septembrī 2017. gadā

Mācību stunda: Katram šķīvim savs stāsts!

Projekta „Katram šķīvim savs stāsts” mērķis ir palīdzēt tā dalībniekiem ieraudzīt sasaisti starp globālo mērķu izpildi un savu dzīvi, izvērtēt ikdienā patērēto pārtiku un mainīt savus paradumus tā, lai tie sekmētu ilgtspējīgu planētas attīstību.

Īpašā mācību stunda sākas ar Ilgtspējīgas attīstības mērķu iepazīšanu un izprašanu, kā arī katrs aicināts apdomāt, kā var iesaistīties šo mērķu sasniegšanā. Stundas turpinājumā dalībnieki pievēršas ilgtspējīga patēriņa tēmai, pētot pārtikas sistēmas un ceļu, kā tā nonāk līdz mūsu šķīvjiem. Šīs mācību stundas laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta 1. mērķim (nabadzības novēršana), 10. mērķim (nevienlīdzības mazināšana starp valstīm un to iekšienē) un 13. mērķim (steidzamu pasākumu veikšana klimata pārmaiņu novēršanai).

Stundas plāns un materiāli lejuplādējami šeit: KATRAM ŠĶĪVIM SAVS STĀSTS

LASĪT VAIRĀK