Pasaules lielākā stunda /

05. septembrī 2016. gadā

No mana skatupunkta: Dzimumu līdztiesības projekts - ceļā uz Ilgtspējīgās attīstības mērķiem

Sasniegt dzimumu līdztiesību līdz 2030. gadam - tas ir ambiciozs mērķis! Lai to paveiktu, mums visiem jāsāk strādāt jau šodien, bet vispirms ir jāsaprot, kāda ir esošā situācija. Vai visiem mums ir vienlīdzīgas iespējas dzīvot, mācīties un strādāt tā, kā mēs vēlamies?  To aicina noskaidrot Pasaules lielākās mācību stundas organizatori, aicinot pievērsties 5. Ilgtspējīgās attīstības mērķim.

Stundas plānu un pētījuma- akcijas aprakstu atradīsiet šeit.#FromWhereIStand - Take Part In a Project For Gender Equality from World's Largest Lesson on Vimeo.

  

 

LASĪT VAIRĀK
31. augustā 2016. gadā

Daži stundu plāni ANO 16. Ilgtspējīgās attīstības mērķa iepazīšanai (angļu valodā)

"Bērni kustībā. Stundas plāns". Stundas mērķis ir veidot izpratni par to, kāda ir dzīve cilvēkiem, kuri ir bijuši spiesti pamest savas mājas. Tā veicina izpratni par to, kas ir migrācija un kā tā ietekmē ikvienu. Stunda paredzēta visām vecuma grupām. 

"Migrācija ir daļa no mūsu kopējās vēstures. Stundas plāns" Stundas mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par migrāciju un kā tā ietekmē ikvienu. Stunda piemērota 8-14 gadus veciem skolēniem."Soma ceļojumam vai bēgšanai? Stundas plāns" Stundas mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par to, kādu ietekmi uz cilvēka dzīvi atstāj bēgšana no bezcerīgas situācijas. Ar stundas palīdzību skolēnos tiek attīstīta spēja just līdzi. Stunda piemērota 6-12 gadus veciem skolēniem. 

LASĪT VAIRĀK
31. augustā 2016. gadā

Neuzvaramais Čakra un viņa piedzīvojumi

Dodies aizraujošā piedzīvojumā ar Neuzvaramo Čakru un iepazīsti Ilgtspējīgas attīstības mērķus, īpaši 5. mērķi, kas aicina veicināt dzimumu līdztiesību.

Komikss lejuplādējams šeit.

LASĪT VAIRĀK
31. augustā 2016. gadā

Ceļvedis "Pasaule, ko mēs vēlamies" (angļu valodā)

 Šī ceļveža mērķis ir palīdzēt bērniem un jauniešiem izprast ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus, kā tie ietekmē mūsu dzīves un ko mēs ikdienas varam darīt, lai palīdzētu šos mērķus sasniegt. 

LASĪT VAIRĀK
14. martā 2016. gadā

"Mācīties pārveidot! Pasaules lielākā mācību stunda Latvijā"

Pasaules lielāka mācību stunda ir starptautiska izglītības akcija, kas katru gadu vienlaikus norisinās gandrīz simts pasaules valstīs. Tās mērķis ir vienot bērnus un jauniešus visā pasaulē, lai, kopīgi iepazīstot globālos izaicinājumus, sniegtu padomus un piedalītos ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, kurus ANO valstis apstiprināja 2015. gada 25.–27. septembrī.

Pasaules lielākā mācību stunda ir dala no kampaņas Projekts – Ikviens (Project Everyone), ko atbalsta UNICEF, UNESCO u.c. ANO aģentūras. Pasaules lielāko mācību stundu Latvija atbalsta un koordinē Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija.

Publikāciju atbalsta Imanta Ziedoņa fonds “Viegli”, un tā tapusi ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Šajā publikācijā apkopota informācija par akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” norisi Latvija, ka arī izcelti 10 veiksmīgākie mācību stundu piemēri un stundu plāni, kas māca pārveidot sevi un sabiedrību sev apkārt, domājot un dzīvojot ilgtspējīgi un aktīvi risinot lokāli un globāli nozīmīgus izaicinājumus.

Publikācija un tās pielikumi lejuplādējami šeit!

LASĪT VAIRĀK
25. novembrī 2015. gadā

Mūsu lidojums veselības gaisa balonā. Pasaules lielākā mācību stunda Ludzas pilsētas ģimnāzijas 4.b klasē

Lai skolēni izprastu, kas ir veselība, noteiktu sev veselības kritērijus, izprastu kā veikt un pamatot savu izvēli un nostiprinātu savas zināšanas par veselību, Ludzas pilsētas ģimnāzijā notika Pasaules lielākā stunda "Mūsu lidojums veselības gaisa balonā".  Mācību stundas laikā bērni pārdomāja, kādas ir lielākās problēmas, ar ko šobrīd saskaras pasaules iedzīvotāji. Pēc tam skolēni aizpildīja darba lapas ar gaisa balonu, kurā viņi ierakstīja lietas, kuras, viņuprāt, ir svarīgas un nepieciešamas, lai ievērotu veselīgu dzīvesveidu. Tad bērni grupu darba ietvaros vienojās par piecām svarīgākajām lietām un savus darbus prezentēja.   Starp prezentācijām skolēni skatījās īsfilmiņas, kas reklamēja veselīgu dzīvesveidu un piedalījās dažādās aktivitātēs.

LASĪT VAIRĀK
13. novembrī 2015. gadā

Globālās vides problēmas un mana personīgā atbildība: Lielā stunda Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā Pasaules lielākās mācību stundas mērķis bija rosināt audzēkņus aizdomāties par vides problēmām, to cēloņiem un sekām. Stundai tika izvirzīti šādi uzdevumi: uzlabot psiholoģisko mikroklimatu abās grupās un saliedēt kolektīvu; padziļināt audzēkņu zināšanas par globālajām vides problēmām. Ievadā audzēkņi tika iepazīstināti ar akciju «Pasaules lielākā mācību stunda» un stundas tēmu. Audzēkņiem iepriekš bija jāsagatavo vismaz 3 fakti par ūdens lomu planētas pastāvēšanā. Stundas turpinājumā tie tika prezentēti un apspriesti ar citiem jauniešiem. Klātesošajiem tika uzdots jautājums: Ko Tu pats vari darīt, lai mazinātu globālo sasilšanu un klimata pārmaiņas? Noslēgumā audzēkņi tika uzaicināti izveidot plakātus ar uzsaukumiem, kas aicina līdzcilvēkus taupīt ūdeni. 

LASĪT VAIRĀK
13. novembrī 2015. gadā

Kā pasargāt planētu Zeme? Pasaules lielākā mācību stunda Skujenes pamatskolā

Lai sekmētu interesi par cilvēka un vides mijiedarbību, veicinātu izpratni par atkritumu ietekmi uz vidi un šķirošanas nozīmi, kā arī veidotu saudzīgu attieksmi pret dabas resursiem, Pasaules lielākā mācību stunda Skujenes pamatskolā bija veltīta vides aizsardzības un piesārņošanas novēršanas tēmām. Stundas notika no 1. līdz 9. klasei, un tajās tika radīts priekšstats par vides piesārņojumu un atkritumu otrreizējas izmantošanas iespējām.LASĪT VAIRĀK
13. novembrī 2015. gadā

Rīgas Vēsturiskais centrs – UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Lielā stunda Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā

Lai paplašinātu zināšanas par galvaspilsētas vēsturiskajiem objektiem, sekmētu prasmes dažādu objektu fotografēšanā, kā arī veicinātu valstiskās identitātes apziņu, Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas 7. klases skolnieki fotopulciņā pievērsās Rīgas vēsturiskā centra iepazīšanai. Skolēni devās pārgājienā pa Vecrīgu. Dalībnieki tika aicināti meklēt interesantus objektus un tādus, kas atspoguļo vēsturi, kā arī lūgti pievērst uzmanību atsevišķām detaļām, kas varētu būt nozīmīgas, veidojot reportāžu. Pārgājienā bija iespēja uzzināt par Rīgas vēsturiskā centrā nozīmīgākajām vietām, būvēm. Stundas rezultātā tapa fotoreportāža, kuras foto un tekstu tapšanā iesaistīti fotopulciņa dalībnieki. 

LASĪT VAIRĀK