UNESCO Asociēto skolu tīkls pasaulē un Latvijā

UNESCO Asociēto skolu projekts (UNESCO ASP) - pirmais skolu sadarbības tīkls pasaulē - ir visilglaicīgākā UNESCO iniciatīva izglītības jomā. Tas izveidots 1953. gadā kā eksperimentāls skolu tīkls 33 skolās 16 pasaules valstīs. Projekta misija ir stiprināt izglītību starpkultūru saskarsmei, sadarbībai un mieram, kā tas ir izcelts ANO VIspārējā cilvēktiesību deklarācijā (1948):

"Izglītības mērķim jābūt pilnīgai personības attīstībai, un tai jāstiprina cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana. Izglītībai ir jāveicina savstarpējā saprašanās, iecietība un draudzība starp visām tautām, rasu un reliģiskajām grupām un Apvienoto Nāciju Organizācijas darbība miera uzturēšanā." (26.pants)

Šobrīd UNESCO Asociēto skolu projekts pārtapis sadarbības tīklā, kurā darbojas apmēram 11,500 visu līmeņu izglītības iestādes no 182 pasaules valsts. Kopš ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu pieņemšanas 2015. gadā, tīklā iesaistītās skolas stiprina zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, tostarp izglītojot par ilgtspējīgu attīstību un ilgtspējīgu dzīvesveidu, cilvēktiesībām, dzimumu līdztiesību, veicinot miera un nevardarbības kultūru, globālo pilsoniskumu un radot izpratni par kultūras daudzveidību un kultūras ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā (4.7 mērķis).

LASĪT VAIRĀK

Jaunumi /

26. februārī 2021. gadā

LU CFI Saules transportlīdzekļu sacensības “Saules kauss”

Attēls aizgūts no:https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/63291/  Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI) aicina piedalīties konkursā  “Saules Kauss 2021”, kas veicina skolēnu interesi par zinātni un alternatīviem enerģijas iegūšanas veidiem.   

Konkursa ietvaros 5. - 12. klašu skolēni veido komandas, kuras no institūta sagādātajiem materiāliem izgatavo automašīnas, laivas vai lidmašīnas modelīšus, kuri darbojas, izmantojot tikai alternatīvo enerģijas resursu – Sauli.  Šī iniciatīva aktualizē ANO Ilgtspējīgās attīstības 7. mērķi par piekļuves nodrošināšanu uzticamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai enerģijai, veicinot tīrās enerģijas izpēti jauniešu vidū.

Pieteikties konkursam ir iespējams līdz 18. martam, aizpildot pieteikuma anketu. 

LASĪT VAIRĀK
16. februārī 2021. gadā

Stokholmas Ekonomikas augstskolas mini lekcijas par tēmu “SSE Riga Food for Thought”

 Stokholmas Ekonomikas augstskolas (Stockholm School of Economics) Rīgas fakultāte piedāvā mini lekcijas par tēmu “SSE Riga Food for Thought”.  

Katra lekcijā piedalīsies kāds Stokholmas Ekonomikas mācībspēkiem, kam sekos jautājumu un atbilžu sesija, kurā studenti un docētāji apspriedīs aktuālās tēmas.

LASĪT VAIRĀK
10. februārī 2021. gadā

Starptautiskais tīmekļa seminārs “21. gadsimta globālie izaicinājumi un iespējas: indivīdu un nācijas atbildība”

Attēls aizgūts no: https://maailmakool.ee/en/uudised/international-youth-webinar-18-02-2021/ Jaunieši vecumā no 15 līdz 19 gadiem, un viņu skolotāji tiek aicināti piedalīties starptautiskā tīmekļa seminārā “21. gadsimta globālie izaicinājumi un iespējas: indivīdu un nācijas atbildība”, kas notiks 18. februārī (ceturtdien) plkst. 14.00–17.00 (pēc Latvijas laika).

Tīmekļa semināra mērķis ir paaugstināt jauniešu un pedagogu izpratni par globālajām problēmām, kas saistītas ar klimata pārmaiņām, piespiedu migrāciju un cilvēktiesībām, un mudināt jauniešus meklēt reālus risinājumus, raugoties no individuālas uz starptautisko perspektīvu. Pasākuma dalībnieki saņems informāciju par gaidāmo notikumu – ANO modelēšanas spēli, kas tiek plānota no 10. līdz 13. jūnijam Igaunijā.

LASĪT VAIRĀK
25. janvārī 2021. gadā

UNESCO ASP tīkla skolotāju ceļveža " Trash Hack: Action Learning for Sustainable Development” atklāšana

Katru gadu pasaulē rodas vairāk nekā 2,01 miljardu tonnu atkritumu. Atkritumi  piesārņo mūsu okeānus, piepilda mūsu ielas un pilsētu rajonus. Atkritumi un pārmērīgs patēriņš ir klimata krīzes izraisītāji. 2020. gada septembrī par godu Pasaules talkas dienai(World Cleanup Day) UNESCO ar Japānas valdības atbalstu uzsāka globālo kampaņu Trash Hack, mudinot jauniešus rīkoties, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību,pārdomātu savu rīcību un dalītos savās zināšanās.

Kampaņas ietvaros UNESCO Asociēto skolu tīkls (ASPnet) un Vides izglītības fonds (Foundation for Environmental Education)ir sadarbojušies, lai aicinātu visus dalībniekus iesaistīties mācībās par atkritumiem, atkritumu apsaimniekošanu un ilgtspējīgu attīstību. Lai palīdzētu skolu kopienām un skolotājiem iesaistīt savus skolēnus ilgtspējīgās attīstības veicināšanā, mācoties par atkritumu pārvaldību, UNESCO kopā ar Dr. Helēnu Bondu (Helen Bond) no Hovardas Universitātes (Howard University) izstrādāja praktisku ceļvedi- "Trash Hack: Action Learning for Sustainable Development”.

LASĪT VAIRĀK
08. janvārī 2021. gadā

No 5.-7. februārim notiks Eiropas Jauniešu parlamenta 1.digitālā konference

Esi sapņojis diskutēt par Eiropā aktuālām problēmām?

Gribi pavadīt 3 neaizmirstamas dienas digitālā vidē un satikt jaunus cilvēkus no visas Eiropas?

Vēlies uzlabot savas angļu valodas zināšanas?

Ja uz vismaz vienu no šiem jautājumiem atbildēji ar ‘‘JĀ’’, tad Eiropas Jauniešu parlamenta 1.digitālā konference, kas norisināsies no 5. līdz 7. februārim, ir pasākums, kur Tev jāpiedalās!

 

LASĪT VAIRĀK
10. decembrī 2020. gadā

Cilvēktiesību diena 2020 - UNESCO Facebook tiešsaiste kopā ar Martinu Luteru Kingu III

“Liegt cilvēkiem viņu cilvēktiesības nozīmē izaicināt viņu cilvēcību.”

Nelsons Mandela

Šodien, Cilvēktiesību dienā UNESCO aicina piedalīties Facebook tiešsaistes sesijā kopā ar Martinu Luteru Kingu III (Marthin Luther King III), kurš ir globāla mēroga cilvēktiesību aktīvists un advokāts.

Sesijā tiks apspriesta notikumu attīstība, politika rasu un sociālekonomisko atšķirību novēršanai visā pasaulē.

Pasākums notiks šodien, 18.00 (pēc Latvijas laika) starptautiskajā UNESCO Facebook lapā - https://www.facebook.com/unesco

 

LASĪT VAIRĀK
08. decembrī 2020. gadā

Aicinājums piedalīties video filmēšanā “Saki NĒ diskriminācijai izglītībā!”

2020. gada 14. decembrī tiks atzīmētas 60 gadu svinības pēc UNESCO Konvencijas pret diskrimināciju izglītībā pieņemšanas.UNESCO no 2020. gada 10. līdz 14. decembrim rīko kampaņu šīs konvencijas atzīšanai par izglītības stūrakmeni 2030. gada programmā un spēcīgu instrumentu 4. ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķa – Kvalitatīva izglītība (SDG4) uzlabošanai.
Kampaņas ietvaros ASP skolēni tiek aicināti sagatavot video stāstus par diskrimināciju un dalīties ar tiem. Video var būt saistīts ar skolēnu pieredzi vai  notikumiem, kas ir dzirdēti sabiedrībā saistībā ar aizspriedumiem un diskrimināciju.

Konvencijā termins "diskriminācija" ietver jebkuru atšķiršanu, izslēgšanu, ierobežošanu vai priekšrocības došanu, kādēļ saistībā ar rasi, ādas krāsu, dzimumu, valodu, reliģisko pārliecību, politiskajiem vai citiem uzskatiem, valsts vai sociālo piederību, ekonomiskajiem apstākļiem vai izcelšanos netiek radīta vienlīdzīga attieksme izglītības jomā vai tā tiek vājināta.

LASĪT VAIRĀK
03. decembrī 2020. gadā

Pieejama publikācija par izglītību ilgtspējīgai attīstībai skolotāju izglītībā

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai plašākā izpratnē ir jēgpilna izglītība. Tās centrā ir identitātes un vērtību, taisnīguma un atbildības jautājumi, iedvesmošana zinātkārei un radošumam, aicinājums būt atvērtiem, drosmīgiem un iejūtīgiem, un pamudinājums pielietot savus sociālos, emocionālos, kognitīvos un fiziskos resursus cerīgas nākotnes veidošanā. IIA mācību grāmata ir dzīve vietējā un globālā kopienā, jo tā palīdz katram izveidot praktiski pielietojamu kompasu vai karti un rīkus, kā būt veiksmīgam pasaulē, kas kļūst arvien sarežģītāka, nepastāvīgāka un nenoteiktāka. Tā uzsver PhD Inga Belousa jaunajā publikācijā “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai skolotāju izglītībā: Kāda pieredze ir uzkrāta un kurp dodamies?”.

Izglītībai ilgtspējīgai attīstībai (IIA) orientējas uz attīstību, kas ir ilgtspējīga. Tā bagātina izpratni par to, kā ir saistītas sociālās, ekoloģiskās un ekonomiskās vajadzības, un pilnveido prasmi uzņemties atbildību par savām ikdienas izvēlēm un līdzdarboties taisnīgākas nākotnes nodrošināšanā pašreizējai un nākamajām paaudzēm.

LASĪT VAIRĀK
11. novembrī 2020. gadā

Aicinājums piedalīties UNESCO Iecietības meistarklasē!

“Nevardarbība nav apģērbs, kuru var uzvilkt un novilkt, kad ir vēlme. Tās vieta ir sirdī un tai ir jābūt nepārtrauktai mūsu būtības daļai."

Mahātma Gandijs

Atzīmējot UNESCO Starptautisko iecietības dienu, aicinām piedalīties Iecietības meistarklasē, kas notiks tiešsaistē 2020.gada 16. novembrī, 16.00 –18.30 (pēc Rīgas laika).

LASĪT VAIRĀK
10. novembrī 2020. gadā

Konference "No skolēnu balss sadzirdēšanas līdz aktīvai pilsoniskajai līdzdalībai digitālajā ērā" 23.-25. novembrī, 2020

2020. gada 23.-25. oktobrī  (14:30 - 16:00, Rīgas laiks) UNESCO un Eiropas Padome rīko tiešsaistes konferenci "No skolēnu balss sadzirdēšanas līdz aktīvai pilsoniskajai līdzdalībai digitālajā ērā: skolu loma pandēmijas laikā un pēc tās" (From making student voice heard to active civic participation in the digital age: The role of schools during and after the pandemic).

Konferences mērķis ir diskutēt par COVID-19 pandēmijas ietekmi uz izglītību, kā aizsargāt un darīt aizvien dzirdamākus jauniešu viedokļus un nodrošināt pamatbrīvības un tiesības visiem. Tajā pašā laikā konference aicina diskutēt par to, kā krīzes radītā situācija var pārveidot esošās izglītības sistēmas un veicināt plašāku skolēnu līdzdalību.

Konferences programma un koncepts lejuplādējams šeit.

LASĪT VAIRĀK