Jaunumi /

03. decembrī 2020. gadā

Pieejama publikācija par izglītību ilgtspējīgai attīstībai skolotāju izglītībā

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai plašākā izpratnē ir jēgpilna izglītība. Tās centrā ir identitātes un vērtību, taisnīguma un atbildības jautājumi, iedvesmošana zinātkārei un radošumam, aicinājums būt atvērtiem, drosmīgiem un iejūtīgiem, un pamudinājums pielietot savus sociālos, emocionālos, kognitīvos un fiziskos resursus cerīgas nākotnes veidošanā. IIA mācību grāmata ir dzīve vietējā un globālā kopienā, jo tā palīdz katram izveidot praktiski pielietojamu kompasu vai karti un rīkus, kā būt veiksmīgam pasaulē, kas kļūst arvien sarežģītāka, nepastāvīgāka un nenoteiktāka. Tā uzsver PhD Inga Belousa jaunajā publikācijā “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai skolotāju izglītībā: Kāda pieredze ir uzkrāta un kurp dodamies?”.

Izglītībai ilgtspējīgai attīstībai (IIA) orientējas uz attīstību, kas ir ilgtspējīga. Tā bagātina izpratni par to, kā ir saistītas sociālās, ekoloģiskās un ekonomiskās vajadzības, un pilnveido prasmi uzņemties atbildību par savām ikdienas izvēlēm un līdzdarboties taisnīgākas nākotnes nodrošināšanā pašreizējai un nākamajām paaudzēm.

LASĪT VAIRĀK
11. novembrī 2020. gadā

Aicinājums piedalīties UNESCO Iecietības meistarklasē!

“Nevardarbība nav apģērbs, kuru var uzvilkt un novilkt, kad ir vēlme. Tās vieta ir sirdī un tai ir jābūt nepārtrauktai mūsu būtības daļai."

Mahātma Gandijs

Atzīmējot UNESCO Starptautisko iecietības dienu, aicinām piedalīties Iecietības meistarklasē, kas notiks tiešsaistē 2020.gada 16. novembrī, 16.00 –18.30 (pēc Rīgas laika).

LASĪT VAIRĀK
10. novembrī 2020. gadā

Konference "No skolēnu balss sadzirdēšanas līdz aktīvai pilsoniskajai līdzdalībai digitālajā ērā" 23.-25. novembrī, 2020

2020. gada 23.-25. oktobrī  (14:30 - 16:00, Rīgas laiks) UNESCO un Eiropas Padome rīko tiešsaistes konferenci "No skolēnu balss sadzirdēšanas līdz aktīvai pilsoniskajai līdzdalībai digitālajā ērā: skolu loma pandēmijas laikā un pēc tās" (From making student voice heard to active civic participation in the digital age: The role of schools during and after the pandemic).

Konferences mērķis ir diskutēt par COVID-19 pandēmijas ietekmi uz izglītību, kā aizsargāt un darīt aizvien dzirdamākus jauniešu viedokļus un nodrošināt pamatbrīvības un tiesības visiem. Tajā pašā laikā konference aicina diskutēt par to, kā krīzes radītā situācija var pārveidot esošās izglītības sistēmas un veicināt plašāku skolēnu līdzdalību.

Konferences programma un koncepts lejuplādējams šeit.

LASĪT VAIRĀK
10. novembrī 2020. gadā

Lekciju cikls par aktuāliem zinātnes izaicinājumiem

Atzīmējot 10. novembrī UNESCO Pasaules zinātnes dienu mieram un attīstībai, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Latvijas Universitātes un Vidzemes Augstskolas ekspertiem novembrī aicina ikvienu, bet jo īpaši skolotājus un skolēnus, klausīties videolekcijas par šobrīd aktuāliem zinātnes izaicinājumiem bioētikas, lielo datu izmantošanas un biosfēras ilgtspējas jomās.

Video tiks publicēti ik nedēļu, sākot no 10. novembra, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Youtube vietnē.

Lekciju ciklu atklāj Dr. sc. soc. Signes Mežinskas lekcija “Covid-19 un ētika”. Nākamās lekcijas paredzētas par lielo datu problemātiku un ar tiem saistītajiem ētikas jautājumiem un par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu kā platformu sabiedrības iesaistei zinātnes attīstībā.

LASĪT VAIRĀK
28. oktobrī 2020. gadā

UNESCO Louis François centra vizuālās mākslas konkurss 2021: Ceļošana - sapnis vai murgs

UNESCO Louis François centrs aicina piedalīties ikgadējā starptautiskā vizuālās mākslas konkursā. Tā  mērķis ir veicināt starpkultūru saiknes, mākslinieciskās prasmes un caur vizuālajiem darbiem dokumentēt bērnu un jauniešu kultūru daudzveidību visā pasaulē. Konkurss tiek rīkots no 1994. gada, un iesniegti 114 000 radoši darbi no 150 valstīm. Tajā var piedalīties bērni un jaunieši no 3 līdz 25 gadiem. Darbi jāiesūta līdz 2021. gada 15. janvārim.

2021. gada konkursa tēma ir: Ceļošana – sapnis vai murgs

Doties…atklāt

Doties… piedzīvojumā

Doties… dziļāk savā galvā

Doties… pret savu gribu

Doties… uz labāku pasauli

 

LASĪT VAIRĀK
22. oktobrī 2020. gadā

Piedalies Pasaules jauniešu konferencē, kas veltīta labestībai un cilvēcībai (24. un 25. oktobrī)

Aicinām piedalīties 24. un 25. oktobrī Pasaules jauniešu konferencē, kuras vadmotīvs ir labestība.
Šo konferenci rīko UNESCO Mahātma Gandija institūts mieram un ilgtspējīgai attīstībai.
 
Pirmā diena (24.10. pēc Latvijas laika sākums plkst. 7.30) tematiski veltīta jauniešiem un multilaterālismam, savukārt otrā (25.10. pēc Latvijas laika sākums plkst. 12.30) - jauniešu iesaistei ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.
 
Konferencē tiks pieņemta Globālā jauniešu labestības deklarācija, pasludinot ANO Sarptautisko labestības un cilvēcības dienu (Global Youth Declaration on Kindness for UN International Day of Kindness for Humanity).
 
Dalība konferencē ar iepriekšēju reģistrēšanos: https://wyc2020.paperform.co/.
 
Plašāk var uzzināt šeit.

LASĪT VAIRĀK
08. oktobrī 2020. gadā

Piedalies UNESCO aptaujā- Pasaule 2030.gadā!

Nākamajai desmitgadei būs izšķiroša nozīme starptautiskās sabiedrības uzticības atjaunošanā, kā arī nepieciešamo mehānismu izveidošanā, lai efektīvi reaģētu uz mūsdienu pasaules izaicinājumiem! Šī aptauja ļaus UNESCO labāk izprast sabiedrības viedokli par turpmāko gadu galvenajiem izaicinājumiem un to pārvarēšanu.  Paredzētais laiks aptaujas aizpildīšanai: 6 minūtes. Tā ir pieejama šeit.

Aptauja tiks veikta anonīmi, un visi savāktie dati tiks droši un anonīmi glabāti saskaņā ar UNESCO privātuma politiku.

LASĪT VAIRĀK
02. oktobrī 2020. gadā

ANO 75 – Mācību stundas ANO un tās sistēmas iepazīšanai

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) šogad atzīmē savu 75. gadadienu, īpašu uzsvaru liekot uz ANO starptautiskās lomas un daudzpusējās sadarbības (multilaterālisma) nozīmes skaidrošanu.

Arī Latvija jau 29 gadus ir ANO dalībvalsts: tā bija pirmā globālā starptautiskā organizācija, kurā Latvija iestājās 1991. gada 17. septembrī īsi pēc neatkarības atgūšanas. Latvijas Republikas vēstnieks un pastāvīgais pārstāvis ANO Ņujorkā Andrejs Pildegovičs, uzrunājot un aicinot jauniešus uzzināt vairāk par ANO un tās darbu, akcentē, ka  “ANO ir unikāls starptautiskās partnerības piemērs, pasaules miera un ilgtspējīgas attīstības pamats” un aicina “tuvāk iepazīt šo globālo organizāciju un aktīvi iesaistīties Latvijas un visas cilvēces labā!”

Atzīmējot arī Latvijas darbības ANO 29. gadskārtu, Latvijā no 18. septembra līdz 31. oktobrim izsludināts ANO mēnesis. ANO 75. gadadienai šogad veltīta arī UNESCO nedēļa Latvijā.

Lai bērniem un jauniešiem, kuri būs nākotnes politikas veidotāji un lēmumu pieņēmēji, skaidrotu ANO sistēmu un tās lomu šī brīža un nākotnes izaicinājumu risināšanā, UNESCO LNK izstrādājusi metodiskos materiālus – nodarbību plānus dažādām vecuma grupām, kas skaidro ANO un tās aģentūru uzbūvi un darbību.


 

LASĪT VAIRĀK
02. oktobrī 2020. gadā

Seminārs skolotājiem un skolēniem "Pārrobežu tikšanās: Baltijas jūras valstu skolotāju sadarbība" 27. un 28.oktobrī

Līdz 14.oktobrim iespēja reģistrēties UNESCO Baltijas jūras projekta rīkotajā seminārā skolotājiem  un skolēniem (13-18 g.v.) “Pārrobežu tikšanās: Baltijas jūras valstu skolotāju sadarbība” (Cross-cultural encounters: connecting teachers across the Baltic Sea).

Seminārs notiks tiešsaistē divas dienas:

27.oktobrī no 15:00 līdz 18:00

28.oktobrī no 15:00 līdz 18:00

Semināra mērķis ir sniegt platformu ciešākai sadarbībai un ideju apmaiņai starp UNESCO asociētajām skolām, kas atrodas Baltijas jūras reģionā, lai uzsāktu izglītības projektus saistībā ar UNESCO vērtībām un ņemot vērā arī Baltijas jūras projekta mērķus. Viena no kopējo projektu vadošajām tēmām ir jauniešu iesaiste ilgtspējīgas nākotnes veidošanā.

Programma pieejama šeit

Reģistrācija (līdz 14.oktobrim)  pieejama šeit.

LASĪT VAIRĀK
25. septembrī 2020. gadā

Eiropas un Āzijas skolu sadarbība: iespēja pieteikties

1998. gadā izveidotais ASEF klašu tīkls (ASEF Classroom Network -ASEFClassNet) ir platforma, kas vieno vidusskolēnus, skolotājus, skolu vadību, pētniekus, politikas veidotājus un izglītības tehnoloģiju ekspertus Āzijā un Eiropā.

Šis tīkls sniedz iespēju sadarbībai un kopējiem projektiem izglītībā ilgtspējīgai attīstībai, kā arī mērķtiecīgā tehnoloģiju izmantošanā izglītībā. Plašāk: https://www.classnet.asef.org

Viena no sadarbības formām ir mācīšanās vienam no otra, un šobrīd ir uzsākta iniciatīva "Jauns izglītības scenārijs: skolotāju, skolēnu un vecāku labsajūta".

Sadarbības iniciatīvām būs četras tēmas: 1) labsajūta un garīgā veselība; 2) vecāku un skolotāju sadarbība; 3) pedagoģija un digitālā kompetence; 4) Starpkultūru sapratne un pieredzes apmaiņa.

Plašāka informācija un pieteikšanās šeit.

Pieteikšanās līdz 30. septembrim. Projekta norises laiks ir no 1.oktobra līdz 31.decembrim.

LASĪT VAIRĀK