UNESCO ASP tīkla skolotāju ceļveža " Trash Hack: Action Learning for Sustainable Development” atklāšana /

25. janvārī 2021. gadā

Katru gadu pasaulē rodas vairāk nekā 2,01 miljardu tonnu atkritumu. Atkritumi  piesārņo mūsu okeānus, piepilda mūsu ielas un pilsētu rajonus. Atkritumi un pārmērīgs patēriņš ir klimata krīzes izraisītāji. 2020. gada septembrī par godu Pasaules talkas dienai(World Cleanup Day) UNESCO ar Japānas valdības atbalstu uzsāka globālo kampaņu Trash Hack, mudinot jauniešus rīkoties, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību,pārdomātu savu rīcību un dalītos savās zināšanās.

Kampaņas ietvaros UNESCO Asociēto skolu tīkls (ASPnet) un Vides izglītības fonds (Foundation for Environmental Education)ir sadarbojušies, lai aicinātu visus dalībniekus iesaistīties mācībās par atkritumiem, atkritumu apsaimniekošanu un ilgtspējīgu attīstību. Lai palīdzētu skolu kopienām un skolotājiem iesaistīt savus skolēnus ilgtspējīgās attīstības veicināšanā, mācoties par atkritumu pārvaldību, UNESCO kopā ar Dr. Helēnu Bondu (Helen Bond) no Hovardas Universitātes (Howard University) izstrādāja praktisku ceļvedi- "Trash Hack: Action Learning for Sustainable Development”.

29.janvārī no plkst. 14.30-16.00 pēc Latvijas laika notiks ceļveža atklāšanas pasākums, kas sniegs iespēju UNESCO asociētajām skolām un Vides izglītības fonda ekoskolām sanākt kopā, iesaistīties Trash Hack kampaņā, dalīties labās prakses piemēros, un plānot turpmāko rīcību, kas palīdzētu veicināt ilgtspējīgu attīstību un vairotu rūpes par mūsu apkārtni.

Visi dalībnieki tiek aicināti reģistrēties, izmantojot šo saiti: https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_B1g-IQa-RvCU7CKKQLjWyQ

Seminārā tiks nodrošināta sinhronā tulkošana angļu valodā.

 

“Trash Hack” jēdziena izcelsme nākno “Life Hack” jēdziena, kas apzīmē stratēģijvai paņēmienu, kas pieņemts, lai efektīvāk pārvaldītu savu laiku un ikdienas aktivitātes.