Citi /

11. oktobrī 2013. gadā

Sveicam!

Novērtējot lielo devumu starpkultūru izglītībā un tolerances veicināšanā Latvijā, sveicam UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolas - Rīgas Klasiskās ģimnāzijas - direktoru Romanu Alijevu 50 gadu jubilejā!

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas kolektīvs

 

LASĪT VAIRĀK
09. decembrī 2013. gadā

10. decembrī UNESCO ASP pieredzes apmaiņas un plānošanas seminārs

©Foto: UNESCO LNK, Roberts Vidzidskis

10. decembrī notiks UNESCO Asociēto skolu projekta pieredzes apmaiņas un plānošanas seminārs, kurā piedalīsies 20 projektā iesaistīto skolu direktori, administrācijas pārstāvji un skolotāji.

Semināra pirmajā daļā par īstenotajiem projektiem 2012./2013. mācību gādā mantojuma izglītības virzienā (tostarp "Starptautiskā dzimtās valodas diena 2013", "Latgaliskā kultūrvide Daugavpilī un tās izpausmes multinacionālā vidē", Brīvdienu mācību ekskursijas" un "Ziv zup 8. stāstnieku festivāls Kuldīgā" )  stāstīs Inga Zemīte (Ādažu Brīvā Valdorfa skola), Renāte Melnace (Daugavpils Valsts ģimnāzija), Nadežda Polianoviča (Rīgas Klasiskā ģimnāzija) un Ina Celitāne (Kuldīgas Bērnu un jauniešu centrs). Ar aktualitātēm projekta darbības virzienā "Cilvēktiesības un vērtībizglītība" iepazīstinās Maija Baklāne, stāstot par talantu konkursu „Mēs radoši, talantīgi, aktīvi” Daugavpils Vienības pamatskolā, un Dace Rateniece, runājot pienākumiem un tiesībām „Labai sadzīvošanai” Jēkabpils pamatskolā.

 

 

LASĪT VAIRĀK
19. oktobrī 2012. gadā

20 izglītības iestādes kļuvušas par jaunajām UNESCO Asociēto skolu projekta dalībniecēm Latvijā

Ir noslēgusies pieteikumu vērtēšana dalībai UNESCO Asociēto skolu projektā (UNESCO ASP), ko Latvijā koordinē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (UNESCO LNK).  Projektā 2012. – 2015. gadam uzņemtas 20 izglītības iestādes visos Latvijas reģionos.

LASĪT VAIRĀK
18. februārī 2014. gadā

Ceļojums pa Hanzas pilsētām: semināru cikla "No baltu vienības līdz Baltijas ceļam" otrā nodarbība

Jau rīt, 19. februārī, skolēni un jaunieši aicināti uz semināru cikla  "No baltu vienības līdz Baltijas ceļam" otro nodarbību : "Ceļojums pa Hanzas pilsētām". Nodarbība notiks no plkst. 14.00 līdz 15.00 Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma bibliotēkā, A. Deglava ielā 41a.

Plašākai informācijai: Anita Zaļaiskalne, UNESCO ASP skolas koordinatore (zalaiskalne@inbox.lv)

LASĪT VAIRĀK
28. februārī 2014. gadā

Vecais Stenders viesojas Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā

Šī gada 26. februārī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma audzēkņus un pasniedzējus apgaismot ieradies bija pats Vecais Stenders. Lasot sacerētos dzejoļus un stingri uzraugot, lai viņa audzēkņi darītu tāpat, Vecais Stenders iepazīstināja klātesošos ar gudrībām, kuras sniedzis bērniem un pieaugušajiem 18. gadsimtā. Savukārt  Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma 1. kursa audzēkņi prezentēja savu 21. gadsimta bilžu ābeci,  kas būs asprātīgs un vērtīgs palīgs daudziem, kas šobrīd iepazīst pirmos burtus.

LASĪT VAIRĀK
28. februārī 2014. gadā

Starptautiskā dzimtās valodas diena godam atzīmēta Valmieras sākumskolā

Šogad lielāku akcentu likām uz mājas darbiem klasēs, lai kopīgi izveidotu ābecīti par godu Vecā Stendera 300 gadu jubilejai. 1.klašu skolēni veidoja alfabēta burtus aplikācijas tehnikā, 2.klašu skolēni zīmēja ilustrācijas vārdiem ar katru alfabēta burtu, 3.klašu skolēni sacerēja mēles mežģus, 4.klašu skolēni rakstīja četrrindes, savukārt 5.un 6.klašu skolēni sacerēja stāstu vai pasaku ar noteiktu alfabēta burtu. To visu apvienojām un sanāca skaista un saturīga ābece.

24.februārī mums bija Valodas diena, kurā notika ābecītes atvēršanas svētki, kā arī klašu komandas sacentās dažādos ar valodu saistītos uzdevumos.

Inese Zēģele
Valmieras sākumskola

LASĪT VAIRĀK
28. februārī 2014. gadā

Latvijas Centrālās Padomes Memorandam 70!

Šī gada 17. martā aprit 70. gadadiena, kopš tika parakstīts Latvijas Centrālās Padomes Memorands, kura oriģināls ir iekļauts UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā.  Memorands ir unikāls un valstiski nozīmīgs dokuments, kurā politiskie un kultūras darbinieki deklarēja nepieciešamību nekavējoties atjaunot Latvijas Republikas faktisko suverenitāti un izveidot Latvijas valdību.  Aicinām šī gada mācību semestru ietvaros, tostarp 17. martā, aktualizēt šo dokumentāro mantojumu īpaši vēstures stundās.  Kā informatīvu materiālu aicinām izmantot UNESCO LNK sadarbībā ar Latvijas Kara muzeju sagatavoto prezentāciju par LCP Memorandu, kas pieejama šeit https://www.slideshare.net/UNESCO_LNK/lcp-memorands.

Tāpat aicinām iepazīties ar LCP Memoranda tekstu, kurā var aplūkot visu 189 parakstītāju vārdus, rosinot jauniešus pētīt savas ģimenes, paziņu vai novadnieku saistību ar Memoranda parakstītājiem. 

LCP Memoranda teksti latviešu, angļu, franču, krievu un vācu valodās pieejami šeit: http://atmina.unesco.lv/page/memoranda_teksts_tulkojumi  Būsim pateicīgi, ja informēsiet par rīkotajām aktivitātēm, pasākumiem un organizētajām mācību stundām, kas veltītas LCP Memorandam un tā 70. gadadienai, rakstot uz office@unesco.lv. 

LASĪT VAIRĀK
29. maijā 2014. gadā

Lasīšanas dienas zibakcija!

Spītējot lietum, šodien no plkst. 12.00 līdz 12.15 visi aicināti ņemt rokās savu mīļāko grāmatu un vienoties lasīšanas zibakcijā - katrs pats vai kopā ar  domubiedriem jebkurā Latvijas pilsētā.
Tā kā aicinājums lasīt attiecas arī uz digitālajām grāmatām, arī jaunizveidotā 21. gadsimta ābece, kas atrodama www.darini.lv, būs lielisks iedvesmas un lasītprieka avots!

 

LASĪT VAIRĀK