( ! ) Notice: Undefined index: w_intro in /home/unesco.lv/domains/skolas.unesco.lv/public_html/modules/writings/models/static.php on line 22
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000233472{main}( ).../index.php:0
20.0001234264require( '/home/unesco.lv/domains/skolas.unesco.lv/public_html/index.php' ).../index.php:4
30.0008281848Sitecontroller->show( ).../index.php:16
40.0008281968Sitecontroller->load( ).../CSitecontroller.php:39
50.0018852456Sitetree->load( ).../CSitecontroller.php:34
60.03185149960Sitetree->loadModel( ).../CSitetree.php:68
70.04385402968modWritingsStatic->load( ).../CSitetree.php:109
80.04665506392modWritingsStatic->writing( ).../static.php:5
ASP Skolas

UNESCO Asociēto skolu tīkls pasaulē un Latvijā /

Since War Start in the Minds of Men from Historiefabrikken on Vimeo.

UNESCO ASP mērķis ir stiprināt skolu tīklu kā efektīvi koordinētu izglītības inovācijas centru, kurā tiek izstrādāti, apkopoti, izvērtēti un tālāk izplatīti „labās prakses” piemēri un jauni mācību materiāli, lai  īstenotu kvalitatīvu iekļaujošu izglītību un izglītību ilgtspējīgai attīstībai, ievērojot cilvēktiesību, globālās atbildības, demokrātijas un starpkultūru dialoga principus. UNESCO ASP darbība popularizē un iekļauj mācīšanas un mācīšanās procesos četrus 21. gadsimta izglītības pīlārus – mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties būt un mācīties dzīvot kopā, lai ar izglītības palīdzību sekmētu ilgtspējīgu sociālo, kultūras, vides un ekonomisko attīstību.

UNESCO ASP saistīts arī ar šādiem reģionāliem, starpreģionāliem un starptautiskiem sadarbības projektiem un tīkliem: Pasaules Kultūras mantojuma izglītība (World Heritage Education), Baltijas jūras projekts (Baltic Sea Project), Rietumu Vidusjūra (Western Mediterranean Sea), Smilšu pulksteņa projekts (Sandwatch Project), Lielais Volgas upes ceļš (Great Volga River Route), Mondialgo skolas konkurss (Mondialogo School Contest), Ūdens izglītība arābu valstīs (Water Education in Arab States), Zilā Danubes upe (Blue Danube River), GigaPan dialogs (GigaPan Dialogue) un Transatlantiskā vergu tirdzniecība (Transatlantic Slave Trade).

Plašāk par UNESCO Asociēto skolu tīklu un tā darbību pasaulē var uzzināt šeit: UNESCO Associated Schools Network
 

Ar UNESCO asociētajām skolām Latvijā var iepazīties mājas lapā: UNESCO Latvijas dārgumi.